Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 1.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: MP

Målene for undervisningen fordeler sig i følgende undergrupper:
 
Kommunikative færdigheder:
 
Eleverne skal:
 
- Kunne forstå ord, sætninger og udtryk fra genkendelige emner som f. eks.: familie, dagligdag, kroppen og dyr.
- Kunne svare på enkle spørgsmål i forbindelse med dette
- Deltage i sproglege
- Læse ord og enkle tekster
- Udnytte billedteksterne i forbindelse med læsning
- Skrive enkle ord inden for genkendelige emner
 
Sprog og sprogbrug:
 
Eleverne skal:
 
- Opbygge et grundlæggende ordforråd, således at de kan forstå og bruge ord om genkendelige emner
- Øve udtalelse af de engelske ord, der arbejdes med.
- Stave enkle ord
 
Sprogtilegnelse:
 
Eleverne skal:
 
- Turde udtrykke sig på engelsk
- Turde gætte i forbindelse med forståelse af lytte - og læsetekster
- Indgå i pararbejde og løse sproglige opgaver
 
 
Kultur- og samfundsforhold:
 
Eleverne skal:
 
- Lære om kultur og levevilkår i andre engelsktalende lande inden for genkendelige emner
- Kende til eksempler på sange, rim og remser og lege på engelsk
Årsplan:
 
Eleverne skal i løbet af året arbejde med emner, der er konkrete, dagligdags og nærværende for dem.
 
Disse emner vil bl.a. være:
Farver
Tal fra 1 - 30
Dyr
Kroppen
Familie
Sange
Rim og remser
Årets måneder
Jul og påske
 
Eleverne skal øve sig i at turde kommunikere på engelsk f.eks. præsentere sig selv, fortælle om familie og tale med om emnerne vi gennemgår.
De skal høre om forskelle mellem egne forhold og børn i engelsktalende lande.
 
Undervisningsmaterialer:
 
- "First choice" A og B
- Kopiark
- Rim og remser
- Sange
- Lege
- Engelske udsendelser
- Materialer lånt fra amtscentralen