Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 1.KL
Periode:
Team / lærer: HF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet

Årsplan 1. Klasse - dansk 2017/2018   Mål for undervisningen   Dansk:  Eleverne skal arbejde med at: Udvikle ordforråd, begreber og fagligt udtryk Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser Lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling Læse enkle tekster op for hinanden Anvende computeren og andre mediers muligheder Dramatisere fortællinger og oplevelser   At udvikle deres aktive ordforråd Skrive fiktive og ikke fiktive tekster ud fra fantasi, oplevelser og erfaringer Bruge læseerfaring i deres egen skrivning Bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og ideer Stave almindeligt og lydrette ord i egne tekster og efterhånden anvende enkle staveregler i rigtig form med funktionelt greb, skrivestilling og bevægelser Skrive små og store bogstaver på computer Foretage enkel informationssøgning i digitale medier Kommunikere enkelt via forskellige elektroniske medier Anvende tekstbehandling og kunne orientere sig på skærmsider   Lege og eksperimentere med ord og sprog Samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer Undersøge enkle forhold i litterære tekster og digitale tekster Samtale om samspillet mellem tekst, billede og lys Bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder Anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger og kontakt med andre elever og klasse   Jf. ”Fælles mål i dansk”, Undervisningsministeriet. Materiale til fast brug i undervisningen: Stjerneskud Stav Daglig Dosis Hver tirsdag benytter vi skolens bibliotek for at flåne bøger og fordybe os i læsestof. Vi benytter i perioder ”Søren og Mette” Der vil være staveord – de 120 mest brugte ord trænes med diktat hver fredag. I løbet af året vil vi benytte IT-lokalet og arbejde fagligt med at skrive små tekster samt arbejde på siderne ”Superbog” mv. Ud over det faste materiale benyttes materiale fra CFU – emnerne er følgende: Uge 34-38 Billedbøger og ”Kongeslottet” Uge 39-40 Indretning: ”Stuen” Uge 43-45 ”Skovens dyr” Uge 46-48 ”Skovens dyr” og ”Den rullende zebra” Uge 2-3 ”Mis med de blå øjne” Uge 9-11 Læsekursus: ”Borg, ridder, våben” Uge 13-15 ”Klara alene i Tivoli” Uge 16-18 Fagligt læsekursus: ”Jorden og rummet” Uge 22-24 Fagligt læsekursus: ”Fritidsinteresser” Ture ud af huset vil fremgå af årshjulet. Ret til ændringer forbeholdes. Venlig hilsen Heidi Flensted