Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 2.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: MP

Mål for undervisningen :  
Formålet for undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Se trinmål efter 3. kl. under Fælles mål.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :  
Vi bruger bogsystemet "Kontext+" for 2. klasse.
Her får eleverne mulighed for at arbejde praktisk, konkret og eksperimenterende med matematikken og skabe sig erfaringer. Undervisningen vil veksle mellem tavleundervisning, samtale om problemstillinger og løsninger, gruppearbejde og individuelt arbejde. Vi vil i løbet af året benytte IT -lokalet.
Skolemat.dk og Matematikfessor vl blive brugt løbende.
Endvidere vil vi arbejde med Geogebra.
 
Fælles undervisningsforløb :  
I 2. klasse tager matematikundervisningen sit udgangspunkt i de forudsætninger, eleverne har fra deres dagligdag. Det betyder, at undervisningen, til at begynde med, vil blive meget konkret og med tiden vil vi opbygge et matematisk sprog til at beskrive dagligdags ting, oplevelser og hændelser m.m. Der vil blive lagt vægt på, at faget kan bruges tværfagligt og i mange sammenhænge, så vi bruger krop, sanser og sprog, når vi arbejder med matematik.
Hvert nyt emne opstartes i værksteder. Her får eleverne mulighed for at arbejde praktisk, konkret og eksperimenterende med matematikken og skabe sig erfaringer.
Socialisering :  
Eleverne skal samarbejde om at løse og formulere problemer.

Metode:
CL
Værkstedsarbejde
Diverse matematikspil.
Status og evalueringsformer :  
Eleverne vil løbende få ekstraopgaver.
Der vil ligge nogle tests i løbet af året.
Andet :  
Årets emner:

Penge: regne med beløb med tusinder.
Klokken: at kunne klokken
Geometri: at kunne forskelle på forskellige figurer
Koordinatsystem: at kunne bruge et koordinatsystem
Minus: at kunne veksle tier
Areal: at kunne lave areal beregninger
Gange: gange med tier tabellen
Målinger: målinger med mm
Vægt: kende gram og kilogram