Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 2.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: MP

Målene for undervisningen fordeler sig i følgende undergrupper:
 
Kommunikative færdigheder:
 
Eleverne skal:
 
- Kunne forstå ord, sætninger og udtryk fra genkendelige emner som f. eks.: familie, dagligdag, kroppen og dyr.
- Kunne stille og besvare spørgsmål i forbindelse med dette
- Deltage i sproglege
- Læse små tekster og små bøger
- Udnytte billedteksterne i forbindelse med læsning
- Skrive små sætninger inden for genkendelige emner
 
Sprog og sprogbrug:
 
Eleverne skal:
 
- Udvide deres grundlæggende ordforråd, således at de kan forstå og bruge ord om genkendelige emner
- Øve udtalelse af de engelske ord, der arbejdes med
- Arbejde med basal grammatik
- Arbejde med stavning
 
Sprogtilegnelse:
 
Eleverne skal:
 
- Tale så meget som muligt i timerne. Undervisningen foregår på engelsk for at styrke elevernes lyst til at tale
  og derved give dem den fornødne selvtillid
- Turde gætte i forbindelse med forståelse af lytte - og læsetekster
- Indgå i pararbejde og løse sproglige opgaver
 
 
Kultur- og samfundsforhold:
 
Eleverne skal:
 
- Lære om kultur og levevilkår i andre engelsktalende lande inden for genkendelige emner
- Kende til eksempler på sange, rim og remser og lege på engelsk
Årsplan:
 
Eleverne skal i løbet af året arbejde med emner, der er konkrete, dagligdags og nærværende for dem.
 
Disse emner vil bl.a. være:
Farver
Tal fra 1 - 100
Dyr
Kroppen
Familie
Sange
Rim og remser
Årets måneder
Jul og påske
Alfabetet
Skole
Mad
 
Eleverne skal øve sig i at turde kommunikere på engelsk f.eks. præsentere sig selv, fortælle om familie og tale med om emnerne vi gennemgår.
De skal høre om forskelle mellem egne forhold og børn i engelsktalende lande.
 
Undervisningsmaterialer:
 
- "Big book - small books - workbook"
- Kopiark
- Rim og remser
- Sange
- Lege
- Engelske udsendelser
- Materialer lånt fra amtscentralen