Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 1.KL/2.KL
Periode: 2017 - 2018
Team / lærer: AO

 
Mål for undervisningen :
I løbet af en to - årig periode undervises eleverne i følgende.
Se bilag.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :
Der arbejdes primært med klasseundervisning, gruppearbejde, foredrag og film.
Fælles undervisningsforløb :
Undervisningen er en blanding af samtale, fordybelse, kreativitet, sang, dramatisering, lege m.m.
 
I løbet ef hvert skoleår vil vi have fire fællestemaer med katolikkerne, hvor vi arbejder kreativt med emnerne:
Jul
Påske
Pinse
På Jesu tid
Socialisering :
Der lægges vægt på, at eleverne oplever et fællesskab ved at arbejde med de kristne grundværdier og gennem dem lærer at respektere hinandens forskelligheder.
Bilag: