Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 1.KL/2.KL
Periode: 2017/18
Team / lærer: IB

Årsplan for 1. Og 2. klasse idræt
Mål for undervisningen :  
At eleverne føler glæde og velvære ved den fysiske aktivitet og derfor motiveres til at holde sig i form. 

Dette opnås gennem:

At have det sjovt.
At udvikle den fysiske del (motorikken, kondition, muskelstyrke, samspillet med nerver og muskler).
At udvikle den psykiske del (tryghed, selvtillid, bevægelsesglæde, koncentration). 
At udvikle den sociale side (samarbejdsevne, tolerance, evne til at følge enkle regler).


Vi vil følge målene fra forenklede fælles mål.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :  
Instruktion fra læren (Lukket opgave)
Opgaveløsning (Åben opgave)
Lege (Enkelte regler følges)

Undervisningen foregår primært i gymnastiksalen, ved udeaktivitet i gården samt ved brug af diverse idrætsredskaber.
Status og evalueringsformer :  
• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig færdigheder, der sætter dem i stand til følgende:
• Udføre enkelte former for løb, spring og kast.
• Kontrollere bevægelser (gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje)
• Udføre simple balancer og krydsfunktioner
• Spille enkle boldspil med få regler
• Deltage i lege og opvarmningsformer
• Deltage i sanglege og rytmiske bevægelser
• Udtrykke forskellige figurer kropsligt
• Samarbejde med en eller flere om at lege
Andet :  
Opvarmning: Forskellige slags opvarmning 
Leg: Undervisning i 1. klasse vil være baseret på lege
Atletik: Løb, spring, kast (f.eks. fangelege, forhindringsløb, præcisionskast, længdekast)
Boldspil: Kaste, gribe, studse, slå, drible (f.eks. ved simple boldlege)
Musik/bevægelse/udtryk: Stopdanse, simple rytmiske koreografier og lege til musik osv. 
Gymnastik: Øvelser med små og store redskaber samt faste redskaber
Orienteringslege: Enkelte orienteringslege på skolens område.
Førstehjælp

Eleverne skal medbringe idrætstøj, indendørs idrætssko og håndklæde til hver time. I udesæsonen bedes eleverne huske udendørstøj samt udendørs idrætssko (ikke sandaler). Det vil fremgå af ugeplanen hvor undervisningen vil foregå.

OBS! Badning efter idræt er obligatorisk. For at undgå sygdom, skal pigerne efter efterårsferien benytte badehætter. Skulle det ske, at jeres barn ikke skal bade efter en idrætstime, skal jeg have skriftelig besked.