Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 2.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: CF

Årsplan Dansk - 2. Klasse  2017/18

 
Mål for undervisningen
 
Eleverne skal arbejde med at:
 
 • Udvikle ordforråd, begreber og fagligt udtryk
 • Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster
 • Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen
 • Lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling
 • Læse enkle tekster op for hinanden
 • Anvende computeren og andre mediers muligheder
 • Dramatisere fortællinger og oplevelser
 
 • At udvikle deres aktive ordforråd
 • Skrive fiktive og ikke fiktive tekster ud fra fantasi, oplevelser og erfaringer
 • Bruge læseerfaring i deres egen skrivning
 • Bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og ideer
 • Stave almindeligt og lydrette ord i egne tekste of efterhånden anvende enkle staveregler i rigtig form med funktionelt greb, skrivestilling og bevægelser
 • Skrive små og store bogstaver på computer
 • Foretage enkel informationssøgning i digitale medier
 • Kommunikere enkelt via forskellige elektroniske medier
 • Anvende tekstbehandling og kunne orientere sig på skærmsider
 
 • Lege og eksperimentere med ord og sprog
 • Samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale og andre udtryksformer
 • Undersøge enkle forhold i litterære tekster og digitale tekster
 • Samtale om samspillet mellem tekst, billede og lys
 • Bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder
 • Anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger og kontakt med andre elever og klasse
 
Jf. ”Fælles mål i dansk”, Undervisningsministeriet.
 
Læsning:
Vi bruger læsebogssystemet ”Søren og Mette” i perioder som fælles læsebøger. Vi læser højt enkeltvis, i makkerpar eller grupper.
Vi vil fast en time om ugen benytte skolens bibliotek til at fordybe os i læsestof og låne bøger.
Jeg har lånt relevante bøger, som vil fungere som supplerende læsebøger fra CFU (Center For Undervisningsmidler). Her vil der også være tilhørende opgaver, som vil hjælpe eleverne i deres tekstforståelse.
Vi påbegynder dette skoleår aflevering af boganmeldelser ca. en gang om måneden. (Mere information om dette kommer, når vi nærmer os.)
Herudover vil der et par gange i løbet af skoleåret være ”læsemaraton”, som vil fungere som læsemotivation. (Mere information om dette kommer, når vi nærmer os.)
Det anbefales, at den enkelte elev læser ca. en halv time om dagen, da dette er med til at styrke læsning, sprog og stavning.
 
Skriftligt arbejde:
”Daglig Dosis 2” – hvor vi arbejder med stavning, stavelsesdeling, diktater, alfabetet, sammensatte ord, ordklasser: navneord, udsagnsord, tillægsord samt skriftlig formulering mm.
”Stjerneskud 2” – hvor vi bl.a. arbejder med at skrive historier (begyndelse – midte - slutning), se på billeder, digte, sammensatte ord og ordklasser.
 
Skrivning:
Vi påbegynder en sammenhængende skrift.
Vi har diktat fast en gang om ugen.
 
Hjemmearbejde/lektier:
Der vil være dag-til-dag lektier.
 
Film:
I løbet af skoleåret vil vi af os til se film med tilknytning til de emner, vi arbejder med.
 
 
Undervisningsforløb:
 
Efterår:
”Vilde dyr”
”Transport og redningskorps”
Høstmarked
Grammatik
Historiefortælling gennem drama (tværfagligt med musik)
Fordybelsesuge 41 (trimdag om fredagen)
Fordybelsesuge 47
Historien om musik (tværfagligt med musik)
Læsning
 
Vinter:
Klippe/klistre dag (1/12 kl. 9-11)
Billedhistorier
Gys og gru
Fastelavn (6/3)
Grammatik
Læsning
Film
 
Forår:
Fordybelsesuge 10
Grammatik
Medier
Læsning
Fremlæggelser
Sommerhistorier
 
 
Der tages forbehold for ændringer i ovenstående plan.