Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 2.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: JP

Mål for undervisningen

Bredt naturfag hvor undervisningen er bygget op omkring elevernes undersøgende og eksperimenterende arbejde med naturfaglige og tekniske emner. Hovedelementerne til natur/teknologi hentes fra fagene biologi, fysik, kemi og geografi. Udover det naturfaglige indeholder faget også en samfundsfaglig side. Formålet for natur/teknologi indeholder nogle centrale ord og vendinger: Oplevelser og erfaringer Indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge Udvikler tanker, ord og begreber, der har værdi i det daglige liv Via iagttagelser og eksperimenter udvikler praktiske færdigheder, kreativitet Evne til at samarbejde Elevernes glæde, lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser Forståelse af samspillet mellem mennesker og natur Ansvarlighed overfor miljøet Formålet for natur/teknologi indeholder nogle centrale ord og vendinger: Oplevelser og erfaringer Indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge Udvikler tanker, ord og begreber, der har værdi i det daglige liv Via iagttagelser og eksperimenter udvikler praktiske færdigheder, kreativitet Evne til at samarbejde Elevernes glæde, lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser Forståelse af samspillet mellem mennesker og natur Ansvarlighed overfor miljøet

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

I 2. klasse vil vi arbejde med bogen Regnbuen 1+2 med tilhørende kopisider. Men vil også løbende arbejde med materiale fra NaturTeknologifaget.dk og andre steder fra nettet. Der vil blive lagt vægt på teori og praktiske øvelser. Det tilstræbes også at lave et par ture i løbet af skoleåret

Fælles undervisningsforløb

Emner for året: De 5 sanser Vand Kroppen Tingfinger Dyr Himmelrummet Her bor jeg Årstiderne

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet