Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 3.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningens mål er at give en helhedsforståelse af fortid og nutid. Eleverne skal opnå kompetence i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de kan tage selvstændigt stilling til - hvad har historien lært os, - hvordan kan vi bruge den historiske erfaring, når vi skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål, - hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Se desuden trinmål efter 4. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Der arbejdes ud fra en kronologisk forståelse, således at eleverne i år skal lære om oldtiden. Den danske oldtid - herunder: Jægerstenalder, bondestenalder, Ertebøllekulturen Bronzealder, Solvognen, Oldtidens tro og religion Jernalder Det gamle Egypten Herunder Tutankhamon Det gamle Rom Herunder Kejser Augustus Min familie er historie. Til emnerne vil klassen arbejde med: Relevante bøger, opgaveark, Internettet - herunder Historiefaget.dk, møde-med-oldtiden.dk, Film, Spil, forskellige former for præsentationer (plancher, postkort, plakater) Notatskrivning og fokusord, Tidslinier og Tegning Forskellige former for fremlæggelser. Det forventes, at hver elev forbereder sig til den enkelte time - herunder medbringer relevante bøger, mappe og hæfte. Emner og lektie vil altid stå tydeligt i klassens ugeplan.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

I løbet af året, vil klassen arbejde både i makkerpar og i grupper. Der vil blive lagt vægt på, at alle i grupperne, skal bidrage til arbejdet. Sammensætning af disse, vil altid være lærerstyret.

Status og evalueringsformer

Samtale og løsning af opgaver - samt fremlæggelser af udvalgte emner

Andet