Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 3.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: MP

Mål for undervisningen :
Vi følger trinmålene for 4. klasse.

Det vigtigste for engelskundervisningen i 3. klasse, er at eleverne føler sig motiveret til at bruge engelsk og til at prøve sig frem på engelsk.

Derfor vil elevernes lyst til at lære blive prioriteret højt og vi vil arbejde med billeder, leg, rollespil, teater, samtale og i perioder vil vi se og tale om engelsktalende film/tegnefilm.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :
Undervisningen vil være præget af meget par- og gruppearbejde, for at alle eleverne har mulighed for at være aktive.
De fire færdigheder: læse, skrive, tale og lytte, vil så vidt muligt altid blive repræsenteret i engelsktimerne.

Vi bruger bogen Speak Out, Blue Cat samt kopier fra andre bogsystemer. Herudover vil der blive arbejdet med ord og sætninger i Let's do it, eget hæfte samt kopiark.
Socialisering :
Det skal være trygt at tale sproget, det opnås ved, at der altid er plads til afvigelser, der altid leder til udvikling af sproget. Endvidere skal der skal være mulighed for, at alle kan være med og blive udfordret.
Status og evalueringsformer :
Løbende i klassen og med opsamling på skole-hjemsamtalerne.