Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 3.KL/4.KL
Periode: 2017 - 2018
Team / lærer: AO

Mål for undervisningen :
I løbet af en to - årig periode undervises eleverne i følgende:
Se bilag:
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :
Undervisningen foregår som klasseundervisning, gruppearbejde samt makkerarbejde samt evt. elevforedrag.

Undervisningen er en blanding af samtale, fordybelse, kreativitet, sang, drama, lege m.m.
Fælles undervisningsforløb :
 
I løbet ef hvert skoleår vil vi have fire fællestemaer med katolikkerne, hvor vi arbejder kreativt med emnerne:
Jul
Påske
Pinse
På Jesu tid
Socialisering :
Der lægges vægt på, at eleverne oplever et fællesskab ved at arbejde med de kristne grundværdier og gennem dem lærer at respektere hinandens forskelligheder.
Andet :
 
Bilag: