Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 3.KL
Periode: 17/18
Team / lærer: CF

Årsplan - Dansk, 3. Klasse 2017/18

 
 
Mål for undervisningen:
 • Udtrykke sig i fortælling, referat og oplæsning.
 • Læse nye alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur.
 • Udtrykke deres egen forståelse af tekster.
 • Skrive i fiktive genrer som historie og eventyr.
 • Skrive kronologisk.
 • Skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
 • Stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler, verbers og substantivers bøjningsformer.
 • Undersøge genrer, handlingsforløb, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer.
 • Samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situation i forskellige genrer.
Jf. ”Fælles mål for dansk”, Undervisningsministeriet.
 
 
 
Læsning:
 • Jeg har lånt bøgerne: ”Lillefingeren” og ”Drengen der fik en hunds hjerte” fra CFU, som læses fælles og hjemme. Eleverne vil få dag-til-dag lektier for, og vi vil sammen snakke om teksten efterfølgende og der vil være tilhørende opgaver.
 • Vi vil som tidligere have frilæsning en eller flere gange om ugen og særligt i forbindelse med diktat, hvor man også kan medbringe sin egen bog hjemmefra eller fra biblioteket.
 • Vi vil fortsat arbejde med boganmeldelser. Dette vil dette implementeres som en månedlig aflevering og fremlæggelse. Dette forklares nærmere, når vi nærmer os dette.
 •  Læsemaraton vil igen i år blive brugt som motivation til mere læsning i perioder.
 • Jeg har lånt nogle mindre læsebøger fra CFU, som har tilhørende opgaver. Disse vil gavne elevernes tekstforståelse.
 • Vi arbejder med Fandango-bøgerne, som dette år vil blive brugt fast hver uge, da de på 3. klassetrin bliver mere relevante og brugbare i undervisningen. Her vil i grundbogen være læseopgaver.
 
Det  tilstræbes at eleven læser minimum en halv time hver dag.
 
 
Skrivning:
 • I Fandangos arbejdsbog vil der være skriveopgaver tilknyttet grundbogen.
 • Eleverne har diktat en gang om ugen.
 • Vi vil fortsat arbejde med boganmeldelser. Dette vil dette implementeres som en månedlig aflevering og fremlæggelse. Dette forklares nærmere, når vi nærmer os dette.
 • Vi benytter opgavebogen ”Dansk Direkte 3” flere gange om ugen. Denne bog har klare læringsmål og lægger sig direkte op ad Fælles Mål.
 • Eleverne begynder så småt at skrive små historier, som skrives ind i kladdehæftet og afleveres til mig. Historierne skal omhandle et emne som jeg i god tid fortæller eleverne. Typisk vil de have ca. to uger til at skrive historien.
 
Mundtlighed:
 • Vi påbegynder små fremlæggelser, som hver elev selv forbereder og fremlægger for klassen. Datoer og mere info vil blive meddelt i god tid inden opstart.
 • Vi vil i løbet af året også arbejde kreativt med nogle emner. Eleverne vil arbejde med opgaver i grupper, hvor de skal spare med hinanden, problemløse, dramatisere mm. 
 • Løbende vil vi arbejde med mundtlige opgaver, hvor vi samtaler om forskellige emner i fællesskab. Nogle opgaver fra bøgerne vil også lægge op til samtaler enten i grupper eller i fællesskab med hele klassen.
 
Materialer:
 • Fandango 3,  grundbog + arbejdsbog – her arbejdes med tekstforståelse, bl.a. personkarakteristik, forfattere, synsvinkler, miljø og virkemidler.
 • Diktat for alle 3a og 3b, niveau 2+3
 • Dansk Direkte 3
 
 
Undervisningsforløb
 
Efterårets emner:
 
”Lillefingeren”
”Ordet er dit – fokus på mundtlighed”
”Vilde dyr”
Miljø, Fandango
Fortællere og synsvinkler, Fandango
Fordybelsesuge 41
Fordybelsesuge 47
 
Vinterens emner:
 
Virkemidler, Fandango
”Drengen der fik en hunds hjerte”
Klippe/klistre dag (1/12 kl. 9-11)
”Gys og gru”
Fastelavn (6/2)
 
 
Forårets emner:
Personkarakteristikker, Fandango
Et forfatterskab, Fandango
Animation
Fordybelsesuge 10
 
 
 
Der tages forbehold for ændringer i ovenstående plan.