Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 3.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: CF

Årsplan Musik 3. klasse 2017/18

 
Eleverne skal arbejde med at 
 • Øve en fælles grundpuls 
 • Opbygge god fællessang 
 • Synge små solistiske indslag, fx hvor det passer i det almindelig sangrepertoire
 • Udvikle bedvidsthed om egen stemme, dens muligheder og klang både i sang og leg 
 • Udvikle god intonation
 • Spille hensigtsmæssigt på udvalgte musikinstrumenter
 • Spille enkle rytmemotiver og toneforløb separat og i et vist omfang i sammenspil
 • Omsætte musikstykker til andre udtryksformer og samtale om sammenhængen mellem musikken og den valgte udtryksform
 • Lege og eksperimentere med fænomenerne lydstyrke, tonelængde, tonehøjde og melodibevægelse
 • Anvende musikalsk notation i fri form
 
Der vil fast blive mulighed for, at eleverne kan vise noget musikalsk for klassen. Dette kalder jeg "Dagens aktivitet", og det vil fremgå af ugeplanen, hvem der er på hvornår. 
 
 
Musikforståelse
 • Lytteøvelser
 • Rytmeforståelse
 • Instrumentkendskab
 • Dur og mol-øvelser
 • Musik og farver
 
Musikalsk skaben
 • Rim
 • Rap
 • Dans
 • Drama
 • Improvisationsøvelser
 • Stomb
 
Musikudøvelse
 • Sanglege
 • Samspil
 • Kor
 • Instrumentkendskab
 • Opvarmningsøvelser