Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Der er 2 årsplaner for 4.KL:
Årsplan for Historie 4. klasse Årsplan for IT 4. kl. 5 kl.
Klasser: 4.KL
Periode: 2018-2019
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningens mål er at give en helhedsforståelse af fortid og nutid. Eleverne skal opnå kompetence i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de kan tage selvstændigt stilling til - hvad har historien lært os, - hvordan kan vi bruge den historiske erfaring, når vi skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål, - hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Se desuden trinmål efter 4. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Der arbejdes ud fra en kronologisk forståelse, således at eleverne i år bl.a. skal lære om: Vikingetiden, Jellingstenen, Nordisk mytologi, Absalon, Middelalderen, Kalmarunionen (Margrethe 1.) og Riddere, våben og Borge Vi vil læse litteratur om emnerne, løse opgaver, lave plancher og fremlæggelser, tegne og arbejde med de forskellige emner i IT.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Eleverne skal øve sig i at arbejde i Makker- og gruppearbejde.

Status og evalueringsformer

Evaluering gennem samtale, løsning af opgaver og fremlæggelser.

Andet