Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 4.KL
Periode: 2018/19
Team / lærer: CF

Årsplan dansk 4. Klasse - 2018/2019

 
Læsning:
 • Vi vil som tidligere have frilæsning en eller flere gange om ugen og særligt i forbindelse med diktat, hvor man også kan medbringe sin egen bog hjemmefra eller fra biblioteket.
 • Vi har fortsat en bibliotekstime om ugen (hver onsdag), hvor man kan låne tre bøger med hjem, som afleveres eller genlånes ugen efter.
 • Vi vil fortsat arbejde med Fandango-bøgerne. I grundbogen findes tekster, hvor vi særligt arbejder med bl.a. personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, synsvinkler og tema.
 
Det tilstræbes at eleven læser minimum en halv time hver dag.
 
Skrivning:
 • I Fandangos arbejdsbog vil der være skriveopgaver tilknyttet grundbogen.
 • Eleverne har diktat en gang om ugen.
 • Vi vil fortsat arbejde med boganmeldelser. Dette vil dette implementeres som en månedlig aflevering og fremlæggelse. Dette forklares nærmere, når vi nærmer os dette.
 • Vi benytter opgavebogen ”Dansk Direkte 4” flere gange om ugen. Denne bog har klare læringsmål og lægger sig direkte op ad Fælles Mål.
 • Eleverne arbejder med at skrive små historier, som skrives ind i kladdehæftet og afleveres til mig. Historierne skal omhandle et emne, som jeg i god tid fortæller eleverne. Typisk vil de have ca. to uger til at skrive historien.  Jeg giver efterfølgende feedback.
 • Vi arbejder med at skrive på computer.
 
Mundtlighed:
 • - Vi arbejder videre med fremlæggelser, som hver elev selv forbereder og fremlægger for klassen. Datoer og mere info vil blive meddelt i god tid inden opstart. 
 • Vi vil i løbet af året også arbejde kreativt med nogle emner. Eleverne vil arbejde med opgaver i grupper, hvor de skal sparre med hinanden, problemløse, dramatisere mm. 
 • Løbende vil vi arbejde med mundtlige opgaver, hvor vi samtaler om forskellige emner i fællesskab. Nogle opgaver fra bøgerne vil også lægge op til samtaler enten i grupper eller i fællesskab med hele klassen.
 
 
Materialer:
-Fandango 4, grundbog + arbejdsbog. Her arbejdes med tekstforståelse.
- Diktat for alle 4
-Dansk Direkte 4
- Jeg har lånt materiale fra CFU (Center for undervisningsmidler)
 
Efterår
 • Eventyr: Vi arbejder med læsning og skrivning af eventyr
 • Vi læser bogen ”Antboy”
 • Dansk Direkte: Vi arbejder sideløbende med opgaver i Dansk Direkte
 • Fandango:  Vi arbejder sideløbende med tekster og opgaver i Fandango grundbog og opgavebog.
 • Vi arbejder med læsning og skrivning af digte – Bog: ”Hånden fuld af digte”
 • Diktat (ugentlig)
 • Boganmeldelse (ugentlig)
 • Evaluering
 
Vinter
 • ”Fortælleterninger”
 • ”Fang en fagtekst”
 • ”Den store ordsprogsbog”
 • Dansk Direkte: Vi arbejder sideløbende med opgaver i Dansk Direkte
 • Fandango:  Vi arbejder sideløbende med tekster og opgaver i Fandango grundbog og opgavebog.
 • Diktat (ugentlig)
 • Boganmeldelse (ugentlig)
 • Evaluering
 
Forår
 • Ole Lund Kirkegaard – læring om forfatteren med fremlæggelser
 • Astrid Lindgren  - læring om forfatteren med fremlæggelser
 • Dansk Direkte: Vi arbejder sideløbende med opgaver i Dansk Direkte
 • Fandango:  Vi arbejder sideløbende med tekster og opgaver i Fandango grundbog og opgavebog.
 • Diktat (ugentlig)
 • Boganmeldelse (ugentlig)
 • Evaluering
 
Sommer
 • Diktat (ugentlig)
 • Dansk Direkte: Vi arbejder sideløbende med opgaver i Dansk Direkte
 • Fandango:  Vi arbejder sideløbende med tekster og opgaver i Fandango grundbog og opgavebog.
 • Boganmeldelse (ugentlig)
 • Evaluering
 
Der tages forbehold for ændringer i ovenstående plan.