Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 4.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Se trinmål efter 6. kl. under Fælles mål. Se desuden vedhæftede bilag

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Vi bruger: Bogsystemet "Kontext" for 4+. Tilhørende kopisider og geogebra og Matematikfessor.dk Her får eleverne mulighed for at arbejde praktisk, konkret og eksperimenterende med matematikken og skabe sig erfaringer. Undervisningen vil veksle mellem tavleundervisning, samtale om problemstillinger og løsninger, gruppearbejde, individuelt arbejde og mundtlige fremlæggelser. Vi vil i løbet af året benytte IT -lokalet.

Fælles undervisningsforløb

Før hvert emne gennemgår vi billederne, der hører til "Førtanken - Intro", hvor vi samtaler om emnet, elevernes forforståelse, erfaringer, associationer og relation til hverdagen. Mål for emnet vil ligeledes blive gennemgået. Hvert emne indeholder "Viden om", som vi i klassen vil bruge som en forberedelsesside, for grupper af elever, som efterfølgende fremlægger for resten af klassen udfra planche gruppen har udarbejdet.

Socialisering

Eleverne skal samarbejde om at løse og formulere problemer.

Status og evalueringsformer

Eleverne skal gennemgå spørgsmål i Eftertanken, som indeholder spørgsmål og problemstillinger med udgangspunkt i de begreber, der er blevet arbejdet med i det givne kapitel. Eftertanken indeholder også "Skriv Selv", hvor eleverne skriftligt skal sætte ord på den forståelse, de har tilegnet sig. Dette giver et godt billede af den enkelte elevs forståelse af et emne, brug af faglige udtryk og anvendelse af disse. Endvidere vil der i forbindelse med synlige mål, bruges bogens evalueringssystem efter hvert emne. Eleverne vil løbende få ekstraopgaver. Der vil ligge nogle tests i løbet af året.

Andet

I 4. kl. skal eleverne bruge kladdehæfte til matematikopgaverne og der lægges derfor vægt på: At eleverne tilegner sig en god orden At eleverne tilegner sig evnen til selv at overskue, forstå og løse en opgave.