Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 4.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningens mål er at give en helhedsforståelse af fortid og nutid. Eleverne skal opnå kompetence i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de kan tage selvstændigt stilling til - hvad har historien lært os, - hvordan kan vi bruge den historiske erfaring, når vi skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål, - hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Se desuden trinmål efter 4. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Der arbejdes ud fra en kronologisk forståelse, således at eleverne i år bl.a. skal lære om: Vikingetiden, Jellingstenen, Nordisk mytologi, Absalon, Middelalderen, Kalmarunionen (Margrethe 1.) Vi vil læse litteratur om emnerne, løse opgaver, lave plancher og fremlæggelser, tegne og arbejde med de forskellige emner i IT.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Eleverne skal øve sig i at arbejde i Makker- og gruppearbejde.

Status og evalueringsformer

Evaluering gennem samtale, løsning af opgaver og fremlæggelser.

Andet