Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 4.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningen tager afsæt i elevernes nære omverden, og temaerne perspektiveres både i forhold til tid, sted og menneskets samspil med naturen. Eleverne arbejder med at sammenstille og modstille iagttagelser og data samt at foretage enkelte generaliseringer. Der arbejdes med sammenhænge, som bygger på relationer mellem kendte ting og fænomener. Se fælles mål efter 4. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

I undervisningen bruger vi: Regnbuen 4, fagbøger til det enkelte emne, Naturteknologifaget.dk, Undersøgende ture til skov/vandhul. Iagttagelser i nærområdet. Tur til Eksperimentarium. Vi arbejder med logbog - hvor der skrives notater og tegnes iagttagelser. Emner for året: Vand Livet i skoven/Skovens kryb/Vandhullet Vejr/årstider Energi Polerne Opsamling af emnet sten Krop/kost/Kondi Sukker Landskaber

Fælles undervisningsforløb

Krop/Kost/Kondi vil indeholde et tværfagligt forløb med matematik.

Socialisering

Der vil blive lagt vægt på makkerpar- og gruppearbejde. Gennem dette arbejde styrkes evnen til "den gode samarbejdspartner" og der vil blive fokuseret på fagets mundtlighed, brug af rigtige faglige termer og evnen til at gøre sig forstålig indenfor faget.

Status og evalueringsformer

Evaluering: Fastsættelse af synlige mål inden hvert emne. Evaluering i logbog. Opgaveløsning Samtale

Andet

Ugeplan for Naturteknologi 2017-2018 Ret til ændringer forbeholdes. HUSK TIL HVER TIME: Du skal altid huske din log-bog og din arbejdsmappe. Derudover skal du medbringe den for emnet relevante bog. Emner og andre nyttige oplysninger vil altid stå klart og tydeligt på klassens ugeplan.