Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 3.KL/4.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: MP

Mål for undervisningen :
I løbet af en to -årig periode undervises eleverne i følgende:
Se bilag.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :
Der arbejdes primært efter klasseundervisning, gruppearbejde, foredrag og film.
Fælles undervisningsforløb :
Vi arbejder bl.a. med bogserien: "På vej med Kristus" og katekesematerialet: "Kom og følg mig" - "Mine vidner".
Undervisningen er en blanding af samtale, bøn, fordybelse, kreativitet, sang, dramatisering, lege m.m.
Alle timer starter med bøn.
Socialisering :
Der lægges vægt på, at eleverne oplever et trosfællesskab i timerne, lærer hinanden at kende og respekterer hinanden.
Andet :
se bilag nederst på siden.