Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 5.KL
Periode: 2018-2019
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningens mål er at give en helhedsforståelse af fortid og nutid. Eleverne skal opnå kompetence i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de kan tage selvstændigt stilling til - hvad har historien lært os, - hvordan kan vi bruge den historiske erfaring, når vi skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål, - hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Se desuden trinmål efter 6. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Der arbejdes ud fra en kronologisk forståelse, således at eleverne i år bl.a. skal lære om: Christoffer Columbus, Christian den 4, Reformationen, Jul gennem tiden, Renæssancen, Hekse og Trolddom, Dansk Slavehandel Vi vil læse litteratur om emnerne, løse opgaver, lave plancher og fremlæggelser, tegne og arbejde med de forskellige emner i IT.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Eleverne skal øve sig i at arbejde i Makker- og gruppearbejde.

Status og evalueringsformer

Evaluering ved samtale, opgaveløsning, fremlæggelser og små test og quizzer

Andet