Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 5.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningens mål er at give en helhedsforståelse af fortid og nutid. Eleverne skal opnå kompetence i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de kan tage selvstændigt stilling til - hvad har historien lært os, - hvordan kan vi bruge den historiske erfaring, når vi skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål, - hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Se desuden trinmål efter 6. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Der arbejdes ud fra en kronologisk forståelse, således at eleverne i år bl.a. skal lære om: Middelalder, Christian den 4., Renæssanceliv, Jul gennem tiden, Dansk slavehandel, kildearbejde, Danmark som kolonimagt, Christoffer Columbus, Hekse & Trolddom. Vi vil læse litteratur om emnerne, løse opgaver, lave plancher og fremlæggelser, tegne og arbejde med de forskellige emner i IT.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Eleverne skal øve sig i at arbejde i Makker- og gruppearbejde.

Status og evalueringsformer

Evaluering ved samtale, opgaveløsning, fremlæggelser og små test og quizzer

Andet