Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 4.KL/5.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: MP

Mål for undervisningen :
Målet er, at eleverne oplever en glæde ved det skabende håndværk og får mulighed for at afprøve deres egen kreativitet.

Se desuden slutmål efter 4./5./6./7. kl. for håndarbejde
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :
Eleverne skal i løbet af undervisningen lære forskellige tekstile materialer at kende for herved at opbygge et materialekendskab.
De skal undervejs afprøve forskellige teknikker, som hver for sig giver et håndværksmæssigt udtryk.
Gennem det teoretiske og praktiske arbejde øges muligheden for selv at træffe valg i en tekstil designproces.
Fælles undervisningsforløb :

Eleverne kan afprøve følgende teknikker:

• Filtning
• Broderi
• Syning
(håndsyning og på maskine)
• Stoftryk
• Stofmaling
• Serviet - decoupage
• Evt. knytning og hækling.


Produkterne der skal laves, er afhængigt af klassetrinnet:

• Filtede dyr – pennalhuse - bolde
• Filtet billede – inspiration Carl Henning Pedersen
• Grydelapper
• Nålepude
• Billedprojekt med maskinbroderi
• Dyr
• Årstidspynt
• Maskin- og håndsyet fantasivæsen
• Vendesyet pose med sevietdecoupage
• Dukker med nøglering
m.m.
 
Socialisering :
I håndarbejdstimerne inspirerer og hjælper eleverne hinanden undervejs i designprocesserne.
Andet :
Udover ovenstående produkter vil der være mulighed for valgopgaver, hvis en elev er hurtigt færdig.
Eleverne vil få gennemgået symaskinen og lært de forskellige teknikker til brug af symaskinen.