Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 5.KL/6.KL
Periode: 2017 - 2018
Team / lærer: AO

Mål for undervisningen :  
I løbet af en to - årig periode undervises eleverne i følgende:
Se bilag:
 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :  
Undervisningen foregår som klasseundervisning, gruppearbejde samt makkerarbejde samt evt. elevforedrag.

Undervisningen er en blanding af samtale, fordybelse, kreativitet, sang, drama, lege m.m.
 
Socialisering :  
Der lægges vægt på, at eleverne oplever et fællesskab ved at arbejde med de kristne grundværdier og gennem dem lærer at respektere hinandens forskelligheder.
 
Bilag: