Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 4.KL/5.KL
Periode: 2017/18
Team / lærer: IB

Årsplan idræt 4. og 5. Klasse
 
Mål for undervisningen :  
Målene for idrætsundervisningen: 

At have det sjovt.
At føle glæde og velvære ved den fysiske aktivitet.
At motiveres til at dyrke idræt.
At forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede aktiviteter 
At udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter
At acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder
At erkende egne reaktioner i forbindelse med taber/ vindersituationer 
At reflektere over oplevelser og situationer, i forbindelse med idræt 
At kende til kostens indflydelse på kroppens udvikling og præstationer 
At kende til elementære forhold om kroppens funktioner 
At forstå betydningen af fairplay.

Herudover vi vil følge målene for forenklede fælles mål. 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :  
Instruktion fra læren
Opgaveløsning
Gennemførelse af spil efter regler

Opvarmning vil altid være en del af undervisningen. Idet det skal være naturligt, at varme sine led op som beskyttelse mod skader. Eleverne vil derfor blive præsenteret for forskellige opvarmningsprogrammer / lege.

Undervisningen foregår primært i gymnastiksalen, ved udeaktivitet i gården/slotsparken samt ved brug af diverse idrætsredskaber.
Fælles undervisningsforløb :  
Kende til:
opvarmningens formål og udførelse 
Løb, spring og kast
Bold
Dans og udtryk
Kropsbasis
Redskabsaktiviteter
Førstehjælp
Andet :  
Eleverne skal medbringe idrætstøj, indendørs idrætssko og håndklæde til hver time.
I udesæsonen (før efterårsferien og efter påske) tillige evt. udendørstøj samt udendørs idrætssko. Såfremt vejret er til det, kan udendørsaktiviteter påregnes. Det vil fremgå af ugeplanen hvor undervisningen vil foregå.
 
Bad efter idræt er obligatorisk. For at undgå sygdom, skal pigerne efter efterårsferien benytte badehætter. Skulle det ske, at jeres barn ikke skal bade efter en idrætstime, skal jeg have skriftelig besked.