Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 5.KL
Periode: 2017/18
Team / lærer: IB

Natur/teknologifaget for 5. klasse

Natur/teknologifaget dækker områder fra følgende fagområder:

Geografi, biologi, fysik og kemi samt teknologi.

·       I natur/teknologifaget arbejder vi mod følgende overordnede kompetencemål:

·       At kunne udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger, evt. kunne opstille en relevant arbejdshypotese.

·       At kunne afkode og anvende (og evt. selv designe) enkle modeller til forståelse af naturfaglige sammenhænge.

·       At kunne genkende naturfag i egen hverdag samt perspektivere til både aktuelle hændelser og omverdenen.

·       At kunne kommunikere naturfagligt; anvende relevante begreber og fagord, beskrive og fortælle om naturfag ud fra egne undersøgelser og viden tilegnet på anden vis.

I undervisningen vil vi benytte os af undervisningsportalen naturteknikfaget.dk og fagbogen regnbuen. Vi vil primært benytte undervisningsportalen, da den jævnligt bliver opdateret og dermed giver adgang til aktuelt stof. Portalen giver også eleverne adgang hjemmefra, hvorfor de ind i mellem vil få lektier for via portalen.

Eleverne vil fra årets start få udleveret en natur/teknologi mappe, hvor alle udleveret kopiark skal indsættes. Denne mappe skal medbringes til alle N/T timerne.

I løbet af året vil eleverne få mulighed for at fordybe sig i emnerne gennem fremlæggelser, gruppearbejde og individuelt arbejde.

 

Vi vil arbejde med følgende emner:

Træerne omkring os

Krop og sundhed

Pladetektonik, jordskælv og vulkaner

Vores affald

Fast, flydende eller gas?

Energikilder

Dyrenes tilpasning

Når planter gror

1,2 madro