Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 5.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: FR

Årsplan 5. Klasse engelsk 2017-2018
Generelt om undervisningen:
 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i klassens grundbog: Blue Cat for femte. I undervisningen vil jeg hele skoleåret inddrage forskellige engelske sproglege baseret på undervisningsmetoden Cooperative Learning. Disse sprogleges formål er at hele klassen, på kort tid, får mulighed for at sige noget på engelsk.
 
Emner der gennemgås i undervisningen:
 
Uge 33-40: We live here
 
Uge 43-45: Dogs and other animals
 
Uge 46+48: Sports
 
Uge 49-51: Christmas
 
Uge 1-6: Flying
 
Uge 8-12: North to Alaska
 
Uge 14-15: Hip Hop and other music genres
 
Uge 16-19: New York and the American dream
 
Uge 20-25: American Food Culture
 
Periode:
 
Forløbsbeskrivelse:
Uge: 33-40
(24 lektioner)
 
We live here:
 
Dette forløb tager udgangspunkt i kapitel 1 i klassens grundbog: ”We live here”. I forløbet skal klassen arbejde med, hvordan man kan præsentere sig selv på engelsk baseret på grundbogens 4 eksempler.
 
I slutningen af forløbet skal eleverne være i stand til at præsentere sig selv på engelsk.
 
I arbejdet med elevernes præsentationer af dem selv vil der være særligt fokus på: fritidsinteresser, familie, bopæl og den mundtlige fremstilling.
 
Eleverne skal udarbejde en poster om sig selv med billeder og tekst, der danner grundlag for fremlæggelsen.
 
Uge 41
 
Uge: 42
 
Fordybelsesuge
 
Efterårsferie
   
 
 
Uge: 43-45
(9 lektioner)
 
 
Dogs and other animals:
 
Forløbet tager udgangspunkt i kapitel 2 i grundbogen: ”Dogs”. Eleverne skal arbejde med korte engelske tekster om hunde.
 
I forløbet kommer eleverne også til at arbejde med andre dyr end hunde. Der er fokus på elevernes engelske ordforråd indenfor området dyr.
Eleverne skal lave en præsentation for klassen omhandlende deres yndlingsdyr.
 
 
 
 
 
 
Uge: 47
 
 
Fordybelsesuge
 
 
Uge: 46+48
(6 lektioner)
 
Sports:
 
I dette forløb kommer eleverne til at arbejde med grundbogens kapitel om Sports og deres egne erfaringer med forskellige sportsgrene.
 
Gennem arbejdet med forskellige tekster om Sports skal eleverne tilegne sig et ordforråd om dette emne, der gør dem i stand til, at præsentere deres egne erfaringer med én bestemt sportsgren i slutningen af forløbet.
 
 
Uge: 49-51
(8 lektioner)
 
Christmas:
 
I dette forløb skal eleverne arbejde med emnet Christmas. Der vil være fokus på hvordan man holder jul i engelsktalende lande, men der vil også blive draget paralleller til, hvordan man typisk fejrer jul i Danmark.
 
I forløbet skal klassen se Disney-tegnefilmen ”Mickey’s A Christmas Carol” og arbejde med opgaver til filmen.
 
Uge: 52-1
Juleferie
 
Uge: 1-6
(16 lektioner)
 
Flying:
 
Eleverne bliver præsenteret for forskellige tekstgenrer i dette forløb indenfor emnet: Flying. For eksempel tekster fra: leksikon, aviser, tegneserier med mere.
Eleverne skal arbejde med disse forskellige genrers karakteristika.
 
Uge: 7
 
Vinterferie
 
 
 
 
Uge: 8-12
(12 lektioner)
 
Uge 10: Fordybelsesuge
North to Alaska:
 
I dette forløb skal eleverne arbejde med den amerikanske stat Alaska. Vi vil også komme til at arbejde med USA’s opbygning i ”stater”.
 
Ud over at arbejde med forskellige facts om Alaska, så vil eleverne også komme til at arbejde med ”Guldfeberen” i USA i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.
 
Uge: 13
 
Påskeferie
 
Uge: 14-15
(4 lektioner)
 
Hip Hop and other music genres:
 
I dette forløb skal eleverne arbejde med forskellige musiknumre og de tilhørende tekster indenfor genren Hip Hop. Forløbet er baseret på grundbogens kapitel 7, men elevernes eget yndlingsmusik (numre på engelsk) vil også blive inddraget i undervisningen.
 
Vi vil også arbejde med de kulturelle aspekter indenfor Hip Hop kulturen.
 
 
Uge: 16-19
(12 lektioner)
 
 
New York and the American dream:
 
Forløbet tager udgangspunkt i kapitel 9 i grundbogen: ”New York”, men eleverne kommer også til at arbejde med immigration til USA i første halvdel af 1900-tallet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge: 20-25
(18 lektioner)
 
American Food Culture:
 
Eleverne skal i dette forløb arbejde med amerikansk madkultur, forløbet vil i starten være baseret på filmen: ”Super Size Me”.
Eleverne ser filmen og arbejder derefter med en mundtlig fremlæggelse baseret på filmen og en kort tegneserie baseret på filmen, som eleverne selv skal lave.
 
Senere vil forløbet omhandle amerikansk madkultur mere bredt og der vil blive arbejdet med at udvide elevernes aktive ordforråd indenfor dette emne.
 
 
Med venlig hilsen,
 
Frederik