Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 5.KL
Periode:
Team / lærer: HF

Årsplan for tysk 5.klasse 2017-18

 

Mål for året:

Eleven oplever, at det at lære tysk er en overkommelig opgave.

Eleven ved, hvad der forventes af ham – og har realistiske forventninger til sin kunnen.

Eleven har følelsen af at blive bedre og bedre til sproget.

Eleven opnår en forståelse af, at tyskkundskaberne er nyttige

Elevens interesse for de tysktalende lande vækkes

Elevens nysgerrighed og interesse for fremmedsprog højnes.

 

Vi bruger bogsystemet ”Logo” med tilhørende kopiark. Vi ser små letforståelige film. Der suppleres med forskelligt læringsmateriale fra CFU.

Herudover arbejdes der med Duolingo samt med forskellige træningssider på internettet.

 

 

 

Uge 32-37

Deutsch ist einfach!

Spil, lege og øvelser, der viser, at det er nemt at lære tysk!

 

Uge 38-41

Das ist deutsch

Der arbejdes med udtale, alfabet, tysktalende lande og rim.

 

Uge 43-46

Hallo und tschüss

Dialoger – faste udtryk til at hilse, fortælle hvordan man har det.

 

Uge 48-49

So sieht es aus!

Farver, udsagn og tegneserie.

 

Uge 50-51

In der Schule

Tal, klokkeslæt, faste udtryk for, hvornår noget foregår.

 

Uge 1-6

Meine Freizeit

Lære faste udtryk til at fortælle om fritidsaktiviteter og interesser

 

Uge 8-11

Meine Familie

Læse og forstå enkle udtryk om familie – kunne fortælle om nærmeste familie, interesser, alder mv.

 

Uge 12-14

Ich habe Hunger

Ordforråd omkring mad – bruge ”chunks” til at fortælle, hvad de kan lide, foretrækker og ikke kan lide.

 

Uge 16-20

Tolle Tiere

Tillægsord, der beskriver dyr. Sanglege og digte.

 

Uge 21-25

Opsamling

Der arbejdes med kopiark, onlineopgaver samt samles op på årets arbejde.

 

Der tages forbehold for ændringer.