Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Der er 4 årsplaner for 6.KL:
Klasser: 6.KL/7.KL
Periode:
Team / lærer: GH

Drama – P-fag- SKL 18/19
Fagformål for faget drama
Stk. 1. Eleverne skal i faget drama udvikle kompetencer og
lyst til at bruge drama som udtryksmiddel. Eleverne
skal fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets
særlige kommunikationsform.
Stk. 2. Eleverne skal gennem praksis udvikle deres
forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige
kropslige, æstetiske og sociale muligheder.
Stk. 3. I drama skal eleverne udvikle deres forståelse
og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for
at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.
 
I P-fag drama arbejder vi fortrinsvis med forskellige dramaøvelser, der skal udvikle elevernes måde at udtrykke sig mundtligt og kropsligt.
Vi arbejder ligeledes med karakterer og udvikling af en karakter.