Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 6.KL/7.KL
Periode:
Team / lærer: IB/JP

Mål for undervisningen

Formålet for undervisningen i idræt er, at eleverne arbejde på at tilegne sig færdigheder og kundskaber som lever op til undervisningsministeriets trinmål for idræt i 6. og 7. klasse Vi vil i løbet af skoleåret arbejde med at præsentere eleverne for en alsidig idrætsudøvelse gennem aktiviteter indenfor nedenstående indholdsemner: • Redskabsaktiviteter • Boldbasis og boldspil • Dans og udtryk • Kropsbasis • Løb, spring og kast • Natur og udeliv

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Idrætsundervisningen foregår som udgangspunkt på Lyngby Stadion. Vi er normalt udenfor indtil efterårsferien. Derefter er vi inde i Lyngby-Hallen frem til påskeferien, hvorefter vi igen er ude indtil sommerferien. Vi forventer, at alle møder op på Lyngby Stadion kl. 8:05, hvor der vil være mulighed for omklædning. Hvis man skulle have glemt sit idrætstøj, deltager man på lige fod som de omklædte i idrætsundervisningen. Ved skader/fravær afleveres enten en seddel med en forældres underskrift eller der skrives en besked på intra. Vi forventer ligeledes at alle bader og klæder om efter endt idrætsundervisning

Fælles undervisningsforløb

Vi vil som udgangspunkt arbejde med nedenstående emner i løbet af skoleåret: • Boldspil + atletik (træning til de katolske lege) • Boldbasis og boldspil • Dans og udtryk • Badminton • Kropsbasis • Basket • Atletik

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet

Vi vil tilstræbe at deltage i yderligere idrætsaktiviteter som idrætsstævner og/eller tilknytte esterne trænere til idrætsundervisningen, således at eleverne præsenteres for aktiviteter på et andet niveau end normalt eller får kendskab til idrætsaktiviteter som vi ellers ikke tilbyder. Tidligere har elever fra skolen eksempelvis deltaget i følgende aktiviteter: Fifa 11 for helth – undervisningsforløb Basketballstævner Floorballstævner Rugby-undervisning Danseundervisning Klatring - indendørs