Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 6.KL
Periode:
Team / lærer: GH

 
Årsplan 6. klasse dansk. 2017-18
Mål for 6. klasse
I 6. klasse øges kravene, og nye områder inden for faget inddrages.
Der arbejdes med følgende:
·       Læsefærdigheden styrkes fortløbende
·       Eleverne trænes i at forholde sig til tekster af forskellige genrer
·       Eleverne trænes i deres skriftlige sprogfærdigheder i forskellige skriftlige opgaver
·       Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til dansk grammatik, hvor det
        tilstræbes at anvende de internationale betegnelser for ordklasser og bøjning
·       Grammatisk komma er introduceret med anvendelse af kryds og bolle, dette arbejde
        fortsættes
·       I 6. klasse arbejdes der med de øvrige analysetegn, deres betydning og anvendelse
·       Eleverne arbejder med faglig læsning- og skrivning
·       Eleverne bliver gradvist introduceret til massekommunikationen og dens
        udtryksformer
·       Vi arbejder med IT og vil bruge forskellige redskaber til fremlæggelser
 
August: Barn i 50érne
Mål:
Du skal lære mere om læsestrategier:
 • Du kan overblikslæse.
 • Du kan skimmelæse.
 • Du kan punktlæse.
 • Du kan nærlæse.
 • Du kan læse med et formål.
Du skal have indblik i hvordan det var at være barn i en anden tid end din egen.
Indhold:
Særlingen – Roman af Bodil Bredsdorff med opgaver
”Der var masser af børn – om børn i 50érne” med opgaver. Kap.: Op at gå i skole, Hør nu godt efter, Kære venner og veninder.
Film – Far til 4. Vi taler om sproget i filmen, bolig og skole.
Besøg på Arbejdermuseet, vi skal se udstillingen om 50érne
 
Oktober: Mere om læsning
Faglig læsning – dansk3-6.gyldendal.dk
Instruerende tekster.
Mål:
 • Du kan læse instruktioner.
 • Du har kendskab til brug af verber i instruktioner.
 • Du kan skrive korte og præcise instruktioner.
 • Du kan lave tydelige illustrationer til dine instruktioner.
 
November: Faglig skrivning
Dansk3-6.gyldendal.dk
Informerende tekster.
Mål:
 • Du kender informerende teksters opbygning.
 • Du kan skrive informerende og struktureret om et emne.
 • Du ved, hvad en multimodal tekst er.
 • Du kan skrive objektivt og faktuelt.
 • Du kan skrive i præsens med ikke-tidslige koblinger.
 • Du kan vælge præcise substantiver.
 • Du kan bruge være-verber.
 
Januar: Ørnens øje
Indhold: Ørnens øje – Roman af Nicolaj Scherfig
Mål:
 • Du kan arbejde med biodigt
 • Du kan beskrive personer
 • Du kan arbejde med tillægsord
Kompendie og opgaver til bogen. Vi arbejder med personkarakteristikker.
 
 
 
 
 
Kim Fupz Aakeson
Dansk3-6.gyldendal.dk
Tekster: Mor, billedbog. Da Theodor Thomsen fik vinger, Damen der elskede sin dreng, pigen der skulle vælge.
Mål:
 • Du kender forfatterskabets temaer og skrivestil.
 • Du har en større forståelse af, hvordan en tekst bliver til.
 • Du ved, hvad en Padlet og en booktrailer er.
 • Du kan sætte forfatterens tekster i forhold til din egen verden og din samtid.
 • Du kan indsamle viden om en forfatter.
 • Du kan læse og undersøge flere af forfatterens tekster.
 • Du kan finde flere tekster af forfatteren.
 • Du ved, hvordan du kan skabe læselyst hos andre.
 • Du kan anvende din viden om forfatterskabet og fremstille multimodale produkter ud fra en litterær tekst.
 
H. C. Andersen, Osama og alle de andre
Dansk3-6.gyldendal.dk
Sjove omskrivninger af kendte eventyr af Rune T. Kidde og Manu Saren
Mål:
 
.  Du kan skabe overblik over en tekst ved at lave undertitler.
• Du er blevet bedre til at læse og forstå ældre tekster.
• Du kan skrive en gendigtning af et ældre eventyr.
• Du kan læse korrektur på egne tekster.
• Du kan give respons på andres gendigtninger.
 
 
Nær novellen
Dansk3-6.gyldendal.dk
Vi læser novellen: Drengen der gik over gevind af Peter Mouritzen, Skamskudt af Dorte De Neergaard.
Mål:
 • Du kender novellens genretræk.
 • Du kan analysere en novelle med fokus på komposition og fortælleforhold.
 • Du kan både opleve, analysere og fortolke noveller.
 • Du ved, hvad du fx kan bruge en novelle til.
 
Billeder alle vegne
Dansk3-6.gyldendal.dk
Du ser masser af billeder i dit hverdagsliv. Der er faktisk billeder alle vegne.
 • Hvilke billeder møder du i din hverdag?
Mål:
 • Du kan læse billeder og forstå deres måde at kommunikere på.
 • Du ved, hvordan billedets tid og sted har betydning for billedet.
 • Du kan finde billedets modtager og afsender.
 • Du kan vurdere billedets modtager og afsender.
 • Du ved, hvad og hvordan billedet fortæller.