Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 6.KL
Periode:
Team / lærer: MN

Matematik 6. kl. 2017-2018
 
 
Arbejdsformer
I matematik i 6. kl. vil vi arbejde med matematiksystemet Kontext, suppleret af andre bogsystemer, matematikfessor.dk samt kopier. Mundtlig matematik er genindført, som prøve efter 9. klasse, vi vil derfor arbejde med mundtlige fremlæggelser af opgaver eller mindre projekter i løbet af året.
Vi vil veksle mellem klasseundervisning, makkerpar og grupper.
I løbet af året vil vi arbejde med Excel(regneark) og geogebra (geometriprogram). Geogebra kan downloades gratis fra nettet.
Eleverne vil skulle aflevere opgaver til retning, ofte vil det i 6. kl. være opgaver fra bogen i det emne vi arbejder med, men også tekstopgaver, der lægger op til de senere problemregninger. Opgaverne afleveres indskrevet i hånden eller i Word.
Løbende vil vi arbejde med færdighedsregning, bl.a. matematikfessor.dk, hvor eleverne logger sig ind med deres unilogin.
 
Lektier
I 6. klasse vil der være ”gang-til-gang” lektier i det stof, vi arbejder med for tiden. Derudover vil der indimellem være lektier i matematikfessor.dk., samt afleveringer.
 
Huskeliste
Uundværlige bestanddele i penalhus/taske:
  • God lommeregner (TI-30XB Texas Instruments, ca. kr. 200)
  • Tegneredskaber: passer, lineal og tegnetrekant med indbygget vinkelmåler
  • Diverse blyanter, blyantspidser, et godt viskelæder, saks samt nogle farveblyanter
 
Tip:
Køb ”Formelsamling Til folkeskolens matematikundervisning i 7.-10. klasse”, Alinea 2014. Super godt arbejdsredskab i udskolingen med definitioner, eksempler, formler mm. Kan fås/bestilles i alle boghandler. Erstatter formelsamling og må medbringes til skriftlig problemregning og mundtlig prøve.
 
Venlig hilsen Marion, august 17
 
Årskalender med forbehold for ændringer
Uge
 
33
Bøger
Færdighedsregning
Gæt en gåd e
Tallene
34
Tallene
35
Tallene
36
Tallene
37
Cirkler og kanter
38
Cirkler og kanter
39
Cirkler og kanter
40
Cirkler og kanter
41
Fordybelsesuge
Motionsdag fredag
42
Efterårsferie
43
Decimaltal, procenttal og brøktal
44
Decimaltal, procenttal og brøktal
45
Decimaltal, procenttal og brøktal
46
Flader og rum
47
Fordybelsesuge
48
Flader og rum
49
Flader og rum
50
Mat projekt
51
Mat projekt
52
Juleferie
1
 Fremlæg projekt
2
Tælle og beskrive
3
Tælle og beskrive
4
Tælle og beskrive
5
Tælle og beskrive
6
Grafer, tabeller og formler
7
Vinterferie
8
Grafer, tabeller og formler
9
Grafer, tabeller og formler
10
Fordybelsesuge
11
Tegnemodeller og forhold
12
Tegnemodeller og forhold
13
Påskeferie
14
Tegnemodeller og forhold
15
Lejrskole Bornholm
16
Mønstre og ligninger
17 St. Bededag
Mønstre og ligninger
18
Mønstre og ligninger
19 Kr. Himmelfart
Mønstre og ligninger
20
Excel kursus
21 Pinse
Excel kursus
22
Geometri
23
Geometri
24
Geometri
25
Udematematik
26
Udematematik