Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 6.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Undervisningens mål er at give en helhedsforståelse af fortid og nutid. Eleverne skal opnå kompetence i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de kan tage selvstændigt stilling til - hvad har historien lært os, - hvordan kan vi bruge den historiske erfaring, når vi skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål, - hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Se desuden trinmål efter 6. klasse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Der arbejdes ud fra en kronologisk forståelse, således at eleverne i år bl.a. skal lære om: Barndom gennem tiden, København's historie (herunder Absalon), Kalmarunionen (herunder Margrethe den 1.), Valgtfrit historisk emne, Christian den 4., Forberedelse til Lejrskole (Bornholms historie), Tycho Brahe, Den Westfalske fred, Statskuppet 1660. Vi vil læse litteratur om emnerne, løse opgaver, lave plancher og fremlæggelser, tegne og arbejde med de forskellige emner i IT.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Makker- og gruppearbejde

Status og evalueringsformer

Evaluering ved samtale, opgaveløsning, fremlæggelser og små test og quizzer

Andet