Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 5.KL/6.KL
Periode: 2017-18
Team / lærer: CB

Årsplan for katolikker –kristendom 5.-6. klasse, forløber er over to år:
 
August- september:
Guds åbenbaring. Katolsk bibelsyn. Vi ser på fortællinger i Det gamle Testamente, hvor Gud åbenbarer sig.
Oktober.:
Det som den katolske tro tror om Jomfru Maria, har sit grundlag i det, den tror om Kristus, mens det den lærer om Maria, igen kaster lys over det den tror om Kristus” .citat fra KKK487
Oktober og maj måned handler om Jomfru Maria. Vi vil bede rosenkransen sammen, vi vil lære nye bønner og have fokus på Mariafester, valfartssteder mm.
På retrætedage arbejder vi med kirkehistorie. I forlængelse af dette taler  vi om  på Reformationsmarkeringen.
 
November- december:
Livet efter Guds bud:
Vi gennemgår
  • de ti bud og knytter Kirkens lære til.
  • det dobbelte kærlighedsbud
  • trossandheder
  • kirkebud
Advent forberedelse - og vi glæder os til jul.
 
Januar - februar:
Vi arbejder med emnerne: Kaldelse og kærlighed.
Vi taler om sakramenterne. Vi arbejder med kapitlet: Kærlighedens lov, Kærlighed og troskab, Helligåndens tempel, kyskhed mm. i  bogen ”Det glade budskab”.
 
Marts-april:
Vi arbejder med lidelse og opstandelse
Maj: se oktober
Juni: Katolik i Danmark
 
 
Materialer:
FAKS: "Religion på de katolske skoler" . Fagformål og slutmål for faget religion.
Undervisningsportaler
Bøger- blandt andet:
Ansgarstiftelsens Forlag: Det Glade Budskab.
Samt Youkat: Katekismus for unge
Kasper Baadsgaard-Jensen og Jesper Fich: "Fra konflikt til Fællesskab"