Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 7.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: GH

2017-18
Tysk i 7.klasse bygger videre på sproget som kommunikationsmiddel. Der vil stadig blive lagt vægt på mundtligheden og ordforrådets udvidelse.
Eleverne skal tilegne sig en bredere grammatisk forståelse og have kendskab til sprogets opbygning og funktion, herunder; hjælpe-, regelmæssige og uregelmæssige verber i nutid og datid, kende de bestemte og ubestemte artikler, substantivers kasus, tidsangivelser og finde kongruens i sætningen.
 
Der arbejdes med grammatik, som sammen med ordbog(gyldendals ordbog på nettet) vil være en naturlig del af den daglige undervisning.
Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt i et enkelt sprog om genkendelige og nære emner, f.eks. Interessen, Freizeit, Freunde, Familie, Jahreszeiten, Musik, Schule und Landeskunde.
 
Eleverne skal kunne læse lette tekster. Her vil der både benyttes højtlæsning og gruppelæsning. Der vil blive trænet i at stille og besvare enkle spørgsmål til læste tekster, samt at kunne fremlægge kort om tekster eller emner. Eleverne skal skrive enkle sætninger, korte stile og historier. Oversættelser vil forekomme i undervisningen. It vil være en naturlig del af undervisningen.
 
Vi benytter bøgerne Logo og Du bist dran, samt tyskfaget.dk.
Die Qlique - Logo
Familie – Du bist dran
Zu Hause – Logo
Märchen – Du bist dran, Gut gemacht.
Weihnachten, ps-praktisk sprog, tyskfaget.dk
Haustiere – Logo
Die Jahreszeiten – Du bist dran samt diverse opg. og kopier, Deutschlandlabor: Kälte
Multi Kulti – Film: Alemanya- Wilkommen in Deutschland - Du bist dran og tyskfaget.dk

Musik, tyskfaget.dk – Musik in der Freizeit und Musik und Idole, Deutschlandlabor: Musik

Pünktchen und Anton – Film og opgaver

Vi arbejder løbende med ordbogsopslag,  grammatikopgaver på kopier og på nettet.

Ret til ændringer forbeholdes.