Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 7.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: TH

Årsplan historie 7. Klasse
 
I historiefaget i 7. Klasse arbejder vi med en vekselvirkning mellem kronologisk opbyggede forløb og tematiske forløb. Vi vil i starten lægge vægt på det kildekritiske arbejde, da det er et fundament for historiefaget i udskolingen. Med fagets mål og 9.klassesprøven for øje er årsplanen sammensat af forløb, der indeholder mere eller mindre projekt- og problemorienteret arbejde.
 
Arbejdsmetoder og materialer: Grundbog historie 7, Historiefaget.dk, Andre webportaler, relevante film.
I løbet af året vil der blive elevforedrag og skriftlige opgaver.
Det forventes at du medbringer din pc/tablet til historietimerne. (husk headphones).
 
Vi vil arbejde med følgende emner:
 
- Bondelandet
- Kildekritisk kursus
- Enevælde, revolution og omvæltning
- Englandskrigene
- Slaveri, dansk Vestindien og kolonitiden
- Demokrati og ligestilling
- Danmark – landet og folket
- Lokalhistorie
 
 
Med venlig hilsen
Tina