Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Der er 3 årsplaner for 8.KL:
Klasser: 8.KL
Periode:
Team / lærer: GH

 
Årsplanen for 8. klasse er baseret på, at eleverne kommer godt omkring færdigheds- og vidensmål inden for de tre kompetenceområder i Fælles Mål. 
Forløbene i årsplanen sætter rammen for en masse at samtale om, både i relation til elevernes egen hverdag og interesser og i forhold til kultur- og samfundsforhold i de tysktalende lande.
De enkelte forløb er tilrettelagt med henblik på at skabe variation og motivation i tyskundervisningen. Forløbene skal give eleverne mulighed for at arbejde med forskellige værktøjer og medier, således at de udvikler deres kommunikative kompetencer og føler en større sikkerhed i at udtrykke sig på tysk.
Arbejdet med elevernes skriftlighed og grammatik er integreret, i det omfang det er relevant for de enkelte forløb.
Vi bruger Logo for 8. klasse, samt tyskfaget.dk
Tid
Tema
Læringsmål
August
September
Oktober
Deutschland und Deutschsprachige Länder, tyskfaget.dk, Logo og Clio
 
Die Bundesländer  tyskfaget.dk
Forløbet giver eleverne et indblik i den tyske geografi og de ligheder og forskelle, der er mellem de 16 delstater. Eleverne skal rejse i grupper til de forskellige delstater. - undersøge dem nærmere og fremlægge resultaterne for resten af klassen.  
Rund um den Bodensee, Logo
Udvalgte tekster og opgaver
Navneordenes køn og tal. Bestemt og ubestemt kendeord i NOM, AKK, DATIV
Regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord i nutid og før nutid.
Österreich entdecken  tyskfaget.dk
Forløbet præsenterer eleverne for endnu en tysksproget kultur, nemlig den østrigske. De fleste forbinder landet med skisport og aktivferie, men landet har langt mere at byde på. Eleverne møder den bemærkelsesværdige storfamilie Die Habsburger, den populære Sachertorte og den farverige og alsidige kunstner Hundertwasser.
Evaluering: I skal lave en rejse gennem et tysktalende land. Hvad kan man se og opleve, hvor skal man bo og hvad koster det? 
Alemanya – Wilkommen in Deutschland
Spillefim, med opgaver.
Stil skrives i nutid -
November
Ganz Abenteuerlich, Logo
Die Ballonflucht, opgaver i arbejdsbogen,
modalverberne i nutid og datid
Ejestedord i NOM, AKK og DATIV
Tillægsordenes gradbøjning
Deutsch schreiben, Tyskfaget.dk
Forløbet sætter fokus på elevernes tyske skriftsprog og grammatik. Med udgangspunkt i individuelle skriftlige billedbeskrivelser, arbejdes der målrettet med sætningsopbygning, typiske fejltyper og korrekt brug af den tyske grammatik. 
December
 
Frohe Weihnachten, Tyskfaget.dk
Julen er fuld af traditioner, og forløbet her giver eleverne mulighed for at invitere højtiden ind i klasselokalet. Der skal blandt andet arbejdes kreativt, når eleverne fletter julestjerner efter tyske anvisninger. Der skal også læses juledigte højt og tales om gaver fra Nikolaus. Derudover tager forløbet hul på selve juleaften, når juleevangeliet skal præsenteres som rollespil i klassen. 
Sammensatte ord
Forholdsord der styrer AKK og DATIV
Wunderkinder, film med opgaver, hvaldk/mitcfu
Januar
 
Coole Typen, Logo
Eleverne arbejder i LOGO med forskellige typer af mennesker, idoler og forbilleder. Opgaver i opgavebogen.
Personlige stedord
Forholdsordene der styrer AKK og DATIV
Sein, haben, werden i datid og før nutid
Evaluering: Fremlæggelse om mennesketyper
Stil i før nutid
Februar fra uge 8
 
Welt eines Teenagers, tyskfaget.dk
Indledningsvis fortæller tyske teenagere om deres liv på internettet. De kommer blandt andet ind på deres erfaringer med sociale medier, computerspil og online mobning. Herefter sætter eleverne fokus på deres egne erfaringer med sociale medier, selfies og mobiltelefoner.
Deutsch Lernen Extra auf Deutsch Teil 1, Die Geschichte von Sasha und Anna. Youtube.
Terminsprøve
Marts
 
Unsere Umwelt, tyskfaget.dk
 
Affald, forurening og klimaforandringer fylder i medierne og vores bevidsthed. Men hvilken rolle spiller de i elevernes egen hverdag? I forløbet her arbejder klassen med affald og genbrug, voldsomme naturfænomener og stråling fra fx elektriske apparater og ved solbadning.
Alles wasser
bisætninger og ordstilling
Das Wasser og Hochwasser med opgaver
Regelmæssige- og uregelmæssige udsagnsord i datid og før nutid.
DeutschlandLabor, Müll, Goethe
April
Wassersport, Logo, tyskfaget.dk
Stand up paddle og kitesurfing er blot nogle af de vandsportsaktiviteter, der på det seneste er blevet rigtig populære. I dette forløb møder eleverne to drenge, der dyrker hhv. SUP og Subwing. Der er samtidig lagt op til masser af samtale og diskussion omkring forskellige vandsportsgrene, ligesom elevernes ordforråd og argumentationsstrategier på tysk bliver styrket. Afslutningsvis får eleverne lov til at udarbejde en disposition, så de inden skoleårets afslutning får en forsmag på den mundtlige prøve efter 9.klasse.
Endlich Ferien, Logo
Ab in die Ferien, Der Harz
Udsagnsord i datid
Forholdsord i AKK og DATIV
Talord
Ferienpläne, tyskfaget.dk
I forløbet arbejder eleverne med at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om planerne for deres kommende sommerferie. De stemmer om forskellige rejseformer "med fødderne", arbejder tekstnært med tyske teenageres ferieplaner og fortæller herefter på skrift om deres egen ferie.
DeutschlandLabor, Ferien, Goethe
Maj
Selvvalgt emne og repetition
Prøve i Juni
 
.