Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode:
Team / lærer: JH

8.
I matematik kommer vi til at arbejde med emnerne i bogen:
 
Tal og størrelse
Alle tallene 
Procent
Handel og økonomi 
Former og dimensioner 
Punker, linjer og former
Måling og tegning
Data og chance
Data
Tælling og chance
Mønstre og sammenhæng
Funktioner
Formler og ligninger
 
Udover bogen kommer eleverne til at arbejde med trigonometri, pythagoras og forskellige opgaver på matematikfessor.dk.
 
Derudover kommer vi til at arbejde med Geogebra og Excel som it værktøj.
 
Arbejdsformen i undervisningen kommer til at foregå som par arbejde, gruppe arbejde og individuelt arbejde samt plenum gennemgang.
 
Eleverne får afleveringer, dag til dag lektier og forskellige test i løbet af skoleåret.
 
Det anbefales at eleverne anskaffer sig en formel samling og lommeregner som har sinus, cosinus og tangens. En mobil er ikke nok, da de ikke må bruge den til terminsprøverne og den afsluttende prøve i 9. klasse.