Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: GH

Årsplan for 8.klasse skoleåret 2017-18 SKL.
 
Vi bruger bøgerne: Logo, Super og Du bist dran. Desuden internetportalen: tyskfaget.dk
Arbejdet tager sit udgangspunkt i forenklede mål tysk som fremmedsprog i de tre kompetenceområder og deres mål:
Mundtlig kommunikation:
Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
Skriftlig kommunikation:
Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
Kultur og samfund:
Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur.
Der vil være tekstlæsning, skriftlige opgaver, grammatiske øvelser, terminsprøve og mundtlig årsprøve.
Eleven udarbejder en Wörterbank til hver tema.
                               
Temaer / materialer
Færdighedsmål
Evaluering
Shoppen gehen. Logo. S8, S13, S14, S18
 
Kleider Machen Leute- Du bist dran
 
Im Modeshop - Super
 
Deutschlandlabor: Mode
Kahoot
Kan forstå enkle tekster om nære emner.
Kan skrive enkle notater.
 
 
Wörterbank.
Skrive og fremføre lille dialog. Gerne optaget som film eller lavet som skuespil. Kunne lave en indkøbsliste med almindelige varer og kende priserne.
Onlineopgaver til Mode.
Lola Rennt - Film
Tillægsord
Små opgaver til filmen.
Blick auf Deutschland – Du bist dran
Napola – film
Meine Ferien in Lübeck
3 Städte in Ostlichen Deutschland
 
Indblik i tysk kultur. Viden om tyske byer.
Viden om tysk historie.
Skriftlige opgaver.
 
 
 
Quiz og byt
Weihnachten/ Traditionen.
Tyskfaget.dk
Kommunikation – læsning, lytning og aktiv spørgsmål
Lav en Kahoot
Coole Typen – Logo
Vorbilder  - Logo
Kommunikation i et forståeligt sprog og sammenhæng. Kultursammenligning
Skriftlige opgaver
Quiz og byt
Sport – tyskfaget.dk
Christian Nørgaard
Raphael Holzdebbe
 
Informationssøgning – tekstforståelse og viden om sammenligning med egen baggrund
Foredrag om sportsinteresse.
 
 
 
Friendschip, film
Tyskfaget.dk
 
-udtrykke egne holdninger og ønsker i forbindelse med drømme og rejser.
-udtrykke sig om temaet venskab.
-sammenligne ungdomskulturen i Tyskland og Danmark.
 
 
Opgaver online
Endlich Ferien
Logo
Tekstforståelse
Fremlæg dine ferieplaner.
Eget tema
Klargøring til mundtlig årsprøve i tysk
 
 
 
Vi laver løbende grammatikopgaver.
Ret til ændringer forbeholdes.