Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 8.KL/9.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: FR & JP

Årsplan idræt 8.-9. Klasse
 
I idrætsundervisningen i 8.-9. Klasse er der 6 overordnede kategorier, som eleverne skal tilegne sig viden om gennem teori og praksis. Undervisningen indenfor hver kategori er rettet mod afgangsprøven
 
og eleverne vil dermed kunne møde hver kategori til afgangsprøven.
 
Kategorierne er:
 
1) Redskabsaktiviteter
 
2) Boldbasis og boldspil
 
3) Dans og udtryk
 
4) Kropsbasis (kropsbevidsthed)
 
5) Løb, spring og kast
 
6) Fysisk træning
 
I denne årsplan vil det under hvert forløb fremgå, hvilken af de seks kategorier forløbet hører under.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periode:
 
Forløbsbeskrivelse:
Kategori og væsentlige elementer:
 
August - September
 
Atletik:
I dette forløb arbejder vi med atletikdiscipliner indenfor kategorierne:
- Løb
- Spring
og
- Kast
I forløbet arbejder vi med praktisk udførelse af de tre ovenstående discipliner samt teoretisk analyse af bevægelsesmønsteret indenfor hver disciplin.
 
Undervisningen forgår udendørs indtil efterårsferien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori:
Løb, spring, kast
 
Væsentlige elementer:
- Bevægelsesanalyse
 
- Bevægelsesteknik
 
- Løb (springteknik, sprintstart, færdigt løb og stafet)
 
- Spring (tilløb, afsæt, svæv, landing)
 
- Kast (kast, stød, forspænding, rotation, kip, aflevering, sikkerhedsregler)
 
September – Oktober
 
Boldspil:
I forløbet vil der indgå aktiviteter indenfor følgende områder:
- Softball
- Basketball
- Egen konstruktion af boldspil
- Teori: boldspilsfamilier og spilhjulet 
 
 
Kategori:
Boldbasis og boldspil
 
Væsentlige elementer:
- Regler
- Teknik
- Taktik/spilforståelse
 
November - December
 
Dans:
I forløbet vil der indgå aktiviteter indenfor følgende områder:
- Fra trin til koreografi
- Dans en fortælling
- Dans en chance
 
Kategori:
Dans og udtryk
 
Væsentlige elementer:
- Dansehjul (Labans bevægelseslære)
- Danseanalyse
- Musikforståelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar – Februar - Marts
 
 
Kropskontrol/fysisk træning:
I dette forløb vil der indgå aktiviteter indenfor følgende områder:
- Akrobatik
- Iscenesat kamp
- Fortælling med kroppen
- Grundtræning og opvarmning
 
 
 
 
 
 
Redskabsgymnastik og spring:
I forløbet kommer vi til at arbejde med følgende områder:
- Færdigheder på gulv
- Færdigheder på bom
- Færdigheder i ringe
- Færdigheder på springbræt
- Koreografi 
- Bevægelsesserier til musik
- Spring
- Parkour
 
 
 
 
Kategori:
Kropsbasis / fysisk træning  (kropsbevidsthed/kropskontrol)
 
Væsentlige elementer:
- Kropsspænding
- Balance
- Rytme
- Basisbevægelser
- Tillid og samarbejde
- Grundtræning og opvarmning (kondition, styrketræning, hurtighed og smidighed)
 
Kategori:
Redskabsaktiviteter
 
Væsentlige elementer:
- Bevægelsesanalyse
- Samarbejde
- Kropslige færdigheder
- Modtagning  
 
April
 
Prøveforberedelse:
- Valg af tema til afgangsprøven.
 
- Gruppeinddeling med henblik på afgangsprøven.
 
- Udarbejdelse af praksisprogram til afgangsprøven.
 
 
 
 
- Prøveforberedelse
 
 
 
Maj - Juni
 
Afgangsprøver/Læseferie: