Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: RK

Årsplan for historie 2017/18
 
I historie i 8. klasse arbejder vi med en vekselvirkning mellem kronologisk opbyggede forløb og tematiske forløb. Med fagets mål og den evt. afsluttende prøve i 9. klasse for øje, er årsplanen sammensat af forløb, der indeholder mere eller mindre projekt- og problemorienteret arbejde.
Vi vil arbejde med følgende emner:
  • Drømmen om det gode liv – udvandringen til Amerika i 1800-tallet.
  • Afvigerne – statens behandling af dem, der skilte sig lidt ud.
  • Krise og kaos – Danmark i 1930’erne.
  • Danmark besat – besættelsen af Danmark 1940-1945.
  • 2. verdenskrig – krigens set med internationale briller.
  • Den kolde krig – set både fra dansk og international side.
 
Materialer:
  • Historie 8, Gyldendal
  • Historiefaget.dk
  • Filmklip og andreoptagelser fra de historiske perioder.
 
Mvh.
Rasmus