Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: RK

Årsplan for samfundsfag 2017/18
 
I samfundsfag i 8. klasse arbejder vi med tematiske forløb. Med fagets mål og den evt. afsluttende prøve i 9. klasse for øje, er årsplanen sammensat af forløb, der indeholder mere eller mindre projekt- og problemorienteret arbejde.
 
Vi vil arbejde med følgende emner:
 • Demokrati og magt – fx demokratiske og udemokratiske styreformer.
 • Grundloven – fx frihedsrettigheder.
 • De politiske ideologier – socialisme, konservatisme, liberalisme osv.
 • De nære demokrati – kommunal- og regionsvalg.
 • Partipolitik – fx parternes placering i forhold til hinanden.
 • Økonomi – fx det økonomiske kredsløb.
 • Forbrydelse og straf – strafferammer, retssystem osv.
 • Levevilkår og livsformer – sociologisk tilgang til danskernes liv.
 
Materialer:
 • Samfundsstudier, Gyldendal
 • Samfundsfaget.dk
 • Filmklip og andreoptagelser fra de relevante perioder.
Ture:
 • Politiker for en dag – Folketinget
 • Retssag – besøg i Lyngby ret.
 
Mvh.
Rasmus