Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: RK

Årsplan for dansk 2017/18
 
I faget dansk arbejder vi på en måde, så undervisningsministeriets mål for faget bliver opfyldt. Det gør vi ved at arbejde med mange emner og efter tydeligt opstillede mål.
Mere konkret betyder det, at vi om tirsdagen fortrinsvist arbejder med grammatik. Det er også her, at diktater og læseprøver vil blive afholdt. De andre dage arbejder vi med det emne, som nu er aktuelt for den uge.
Det er vigtigt, at eleverne har computer med hver dag, og de er opladt hjemmefra.
I løbet af skoleåret vil eleverne få stile for, og der vil ligeledes være fællesromaner, som skal læses.
 
Litteratur:
Skønlitterære romaner:
 
-Nils Schou: ”Fucking forelsket” 21.aug-11.sep.
-Ronnie Andersen: ”Komatøs” 25.sep-23.okt.
-Mette Hegnhøj: ”Ella er mit navn vil du købe det?” 6.nov-27.nov.
-Martin Petersen: ”Med ilden i ryggen” 12.marts-2.april
-Janne Teller: ”Intet” 7.maj-28.maj
 
Andre hovedmaterialer:
-Fandango 8. Klasse
-Stav 8
-dansk.gyldendal.dk
 
 
 
 
Periode:
 
Forløbsbeskrivelse:
Materialer:
 
Uge: 33
 
 
 
 
Faglig læsning
 
I dette forløb skal du øve dig i at læse faglige tekster. Først skal du træne dig op til at se teksten an. Det hjælper dig til at planlægge din læsning strategisk og blive en smart læser. I faglig læsning er det nemlig ikke alt, der er lige vigtigt for dig at læse, og derfor er du smart, når du ved, hvor du skal nærlæse, og hvor du kan skimme. 
 
-dansk.gyldendal.dk
 
 
 
 
 
 
Uge 34-35
 
 
Moderne ungdomslitteratur
 
I dette forløb skal du arbejde med noveller, kortprosa, graphic novel og en billedroman.
 
-Fandango 8
 
 
 
 
Uge 36
 
 
 
Grammatik
 
I dette forløb øver vi den grundlæggende grammatik.
 
 -dansk.gyldendal.dk
 
 
 
Uge 37-39
 
 
 
 
 
Middelalder
 
Middelalderen i Danmark går fra ca. 1050 til 1536. Middelalder betyder noget i retning af mellemtid – altså en periode mellem to andre perioder. Det er en noget kedelig betegnelse, som historikere senere har hæftet på perioden, men heldigvis vidste folk i middelalderen ikke, at de ”bare” levede i en mellemtid! Middelalderen var nemlig fyldt med spændende billeder, magtkampe, skæbner, kærlighed og dramatik! 
 
-dansk.gyldendal.dk
 
 
 
 
 
Uge 40
 
 
Skriftlig fremstilling
 
Du skal arbejder med de forskellige genre inden for skriftlig fremstilling.
 
-dansk.gyldendal.dk
 
 
Uge 41
 
Terminsprøver
 
 
Uge 42
 
Efterårsferie
 
 
 
 
Uge 43-44
 
 
 
Antennerne ude
 
I dette forløb skal arbejder du med hvordan man færdes på de sociale medier og hvad man bruger dem til – på godt og ondt.
 
 
-Fandango 8
 
Uge 45-46
 
 
Danskhed
 
Det er her, de store klicher fødes, lever og dør. Danskheden rummer det hele. Vi ved da alle sammen, hvad det vil sige at være dansk. Hvad der er sådan rigtig typisk dansk. Eller gør vi? For kan vi blive enige om, hvad der er typisk dansk? Og når vi endelig er blevet enige om noget, er det så en kvalitet eller det modsatte?
 
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 47
 
 
Skolekomedie
 
 
-Lærerbesætning: GH & RK
 
Uge 48-50
 
 
 
 
 
Giv historierne videre
 
Moderne dansk børnelitteratur fylder 50 år i 2017.  I den anledning skal eleverne i forløbet her undersøge deres eget og andres forhold til moderne dansk børnelitteratur samt formidle deres viden til andre – og det skal de gøre i en kreativ og innovativ ramme.
 
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 1-2
 
 
 
Tre
 
I dette forløb skal du lære om motiv og tema i både ældre og nyere tekster.
 
-Fandango 8
 
Uge 3-4
 
 
Fremlæggelser
 
I dette forløb skal du arbejde procesorienteret med din egen mundtlighed. Du skal optage dig selv med mobiltelefon eller webcam, mens du holder et foredrag, og på den måde fastholde dit mundtlige sprog, så du kan betragte dig selv som taler. Formålet er, at du kan forbedre og videreudvikle din mundtlige fremlæggelse.
 
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 5-6
 
 
Sikke store øjne du har
 
I dette forløb skal du arbejde med intertekstualitet. Du skal både læse nyere og ældre tekster.
 
 
-Fandango 8
 
Uge 7
 
Vinterferie
-danskfaget.dk
 
Uge 8
 
Terminsprøver
 
 
Uge 9
 
Praktik
 
 
Uge 10
 
Projektuge
 
 
Uge 11-12
 
 
Drømmen om frihed bli’r aldrig forbi
 
I dette forløb får du et indblik i hverdagslivet i 40’erne. Du skal læse tekster, der fortæller om forfølgelse, om censur og om modstand.
 
 
 
-Fandango 8
Uge 13
 
Påskeferie
 
 
 
Uge 14-15
 
 
Digte
 
I dette forløb skal du arbejde med digte. Du skal både læse dem og producere dem. Digte kommunikerer til os, men de gør det på en anden måde end fx en fysikbog. Digte udtrykker ofte sansninger, stemninger og følelser, og i digte kan man lege og eksperimentere med sproget.
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 16-17
 
 
Ind i novellen
 
Forløbet Ind i novellen giver eleverne en mulighed for at læse og analysere noveller på en fokuseret og tekstnær måde med afsæt i fem specifikke fokuspunkter for analysen. Eleverne skal igennem forløbet læse tre nyere danske noveller, men de skal også lære en anderledes tilgang til læsning, analyse og fortolkning af noveller, som de kan bruge fremadrettet. 
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 18-19
 
 
Sproglig variation
Forløbet her om sproglig variation sætter den sproglige opmærksomhed på dagsordenen på en meget konkret måde. Eleverne skal undersøge og beskrive, hvilke ligheder og forskelle der er mellem deres eget og andres sprog, de skal bl.a. lytte til og lære om dialekt, de skal arbejde med den sproglige variations effekter, og de skal forholde sig aktivt og reflekteret til den rolle, sproget spiller i medierne.
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 20-22
 
 
Sprog og rytme
I dette undervisningsforløb skal I arbejde med den rytmiske dimension i sproget.
1. Først skal I gå i dybden med samspillet mellem sprog og rytme med udgangspunkt i de to moderne lyrikgenrer rap og beatpoesi
2. Derefter skal I skrive jeres egne tekster, hvor I arbejder fokuseret med rytmen.
3. Til sidst skal I stille skarpt på fremførelse af lyriske tekster.
-dansk.gyldendal.dk
 
Uge 23-25
 
 
Årsprøver
 
Både skriftligt og mundtligt.
 
 
Uge 26
 
Klasselærerdage
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Rasmus Kjær