Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode: 17/18
Team / lærer: CC

Årsplan engelsk 8 Klasse 2017-2018

 

Kort om faget engelsk i 8. Klasse:

Vi vil i løbet af året arbejde med de fire klassiske discipliner inden for sprogundervisningen:

1. det talte sprog

2. lytte

3. skrive

4. læse

Med fagplanen for faget engelsk er det sådan, at den mundtlige del består af det talte sprog, mens lytte, læse og skrivefærdigheder hører under den skriftlige del, forstået på den måde, at hvis skriftlig engelsk bliver udtrukket til afgangsprøven i 9. Klasse, vil disse tre discipliner høre under den skriftlige del.

Til træning af disse færdigheder bruges gennem hele skoleåret materialer, der er målrettet disse discipliner og som ligger tæt op ad den prøveform, eleverne evt. vil blive præsenteret for til terminsprøven og til den skriftlige afgangsprøve i 9. Klasse.

 

Mål for undervisningen:

I det mundtlige arbejde vil undervisningen sigte mod at eleverne:

- lærer at forstå talt og skrevet engelsk i forskellige genrer

- træne eleverne i at udtrykke egne meninger

- træne eleverne i diskussion af kendte emner

- eleverne tilegner sig et klart og varieret sprog

- eleverne udvikler deres sproglige forståelse og opmærksomhed

- eleverne behersker relevante grammatiske færdigheder

 

I det daglige vil eleverne arbejde med skriftligt engelsk for at:

- tilegne sig grammatisk korrekthed

- træne og udvikle skriftlig udtryksevne

- lære at udtrykke sig på et entydigt og forståeligt engelsk

- træne varieret sprogbrug

 

Den daglige undervisning og afgangsprøven

Vi vil arbejde med nedenstående forløb, således at vi gennem hele skoleåret har arbejdet med topics ud fra hvilke eleverne senere vælger deres fordybelsesområde, som danner grundlag for prøvespørgsmålene og elevernes outline som de skal lave til den mundtlige årsprøve.

Elevernes outline er en kort disposition over et selvvalgt emne indenfor årets pensum, som de vil fortælle om til den mundtlige årsprøve.

Til den mundtlige årsprøve trækker eleverne også et spørgsmål indenfor et af de emner de ikke har skrevet outline indenfor og dette spørgsmål er et oplæg til diskussion i anden halvdel af den mundtlige eksamination.

Som pensum til den mundtlige årsprøve skal der samlet set opgives cirka mellem 30-40 normalsider (samme antal som til afgangsprøven i 9. Klasse), som alle vil være gennemgået i løbet af skoleåret.

 

Emner der gennemgås i løbet af skoleåret:

 

1) Let’s Talk Incredible (Happy + Rainman) (4,4 n.s.)

 

2) Let’s Talk Australia (Happy) (7,5 n.s.)

 

3) Christmas (The New Choice) (15,2 n.s.)

 

4) Let’s talk New York (Happy) (5,9 n.s.)

 

5) Let’s talk movies (Happy) (7,6 n.s.)

 

Antal normalsider der opgives til den mundtlige årsprøve: 40,6 n.s.

 

Øvrige emner (som ikke indgår i de opgivne normalsider), valgt sammen med klassen:

 

Sport, film, ‘hygge’ og britisk kultur.