Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 8.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: JH

I matematik vil vi arbejde med følgende emner i bogen:

 

Tal og størrelse

Alle tallene 

Procent

Handel og økonomi 

Former og dimensioner 

Punker, linjer og former

Måling og tegning

Data og chance

Data

Tælling og chance

Mønstre og sammenhæng

Funktioner

Formler og ligninger

 

Udover bogen skal eleverne arbejde med forskellige opgaver på matematikfessor.dk 

Vi arbejder også med GeoGebra og Excel som it værktøj.

Arbejdsformen i undervisningen vil foregå som par-arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde samt gennemgang i plenum.

Eleverne får afleveringer, dag til dag lektier og forskellige test i løbet af skoleåret.

Det anbefales, at eleverne anskaffer sig en formelsamling.