Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 9.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: GH

Årsplan for 9.klasse skoleåret 2017 – 2018 SKL.
Vi bruger følgende bøger: Logo 9, Du bist dran 9, Super9 og Der, die, Deutsch: Grammatik og strategibog. Desuden internetportalen: Tyskfaget.dk. Eleverne vil også få relevante tekster på kopi. Vi arbejder både skriftligt, mundtligt og med bevægelse i undervisningen.
De tre overordnede kompetenceområder og mål:
Mundtlig kommunikation: Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
Skriftlig kommunikation: Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
Kultur og samfund: Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur.
Undervisningsministeriet har vedtaget, at eleverne i 9. klasse både kan komme til
eksamen i mundtligt tysk og skriftligt tysk. Af denne årsag prioriteres både den mundtlige
og den skriftlige dimension højt i undervisningen. Der gives såvel skriftlig som mundtlig
karakter. I tysk skal vi opgive et antal læste tekster på i alt 20-30 normalsider á 1300
Bogstaver, samt 5 multimodale tekster. Vi arbejder med skriftlighed hver uge.
 
Kvalitetskriterier:
 
At eleven:
- møder velforberedt og undervisningsparat med opbakning fra forældrene.
- deltager aktivt i undervisningen
- har forventninger til sig selv og sine omgivelser
- oplever glæde ved at give/modtage i en tryg og accepterende undervisningssituation
- videreudvikler tolerance/respekt i forhold til sig selv og omgivelserne
- bevarer lysten til at lære et fremmedsprog
- videreudvikler kundskaber og færdigheder i forhold til talt og skrevet tysk
- videreudvikler indsigt i forståelse af egen og andre kulturer
- opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i tysk
- er indstillet på at opdage, hvordan man kan lære på mange forskellige måder
- viser respekt for og støtter de andre elever i forsøget på, at lære et fremmedsprog
 
Faglige mål:
- at eleven opdager ligheder/forskelle i forhold til andre sprog
- at eleven tør afprøve sit sprog i nye situationer
- at eleven begynder på egen hånd at bruge internettet til at løse div. mundtlige - og
skriftlige opgaver og de bruger de redskaber der er givet dem. Verbix.com, gyldendals røde ordbøger på nettet, tyskfaget.dk
-Internettet til søgning af informationer og løsning af mundtlige og skriftlige opgaver
-Hyppige små øvelser, læsning af tekster og lytteøvelser for at stimulere evnen til at udtrykke sig selvstændigt på tysk.
Evaluering af undervisningen og af eleverne:
Mundtlig plenum evaluering/fremlæggelser
Karakterer.
Små/større prøver i løbet af året.
Kahoot
 
Handlingsplan:
Vi arbejder med følgende overordnede emner:
 
Ferien und Freizeit
Wohnen
Deutschland und Deutschsprachige Länder
Deutsche Musik
Aktuelle Themen
 
Der vil være tekster og grammatikøvelser og skriftlige opgaver samt skriftlig terminsprøve. Efter hvert tema skrives minimum 30 gloser, og 5-10 sætninger og trænes derhjemme.
 
Tema og Materialer
Færdighedsmål
Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation.
Kultur og samfund
Evaluering
Ferien und Freizeit
Mein bester Urlaub.1,3 ns.
 
Was hast du in den Sommerferien gemacht? 1 ns.
 
Ich Swebe. 1,2 ns.
 
Læsning af forskellige teksttyper om enkelt nært emne, kunne udveksle information om forskellige ferie- og fritidsinteresser.
Div. opgaver mundtligt og skriftligt. Verber i nutid, datid og før nutid.
Klokken.
Quiz og byt
Skriv et postkort fra din ferie.
Find en der…….
Wohnen 
Kap 1 i Logo
 S 8 1,2 ns
Stadt oder Land – Alles Klappt 1
Die neue Wohnung – Alles Klappt 1
Deutschlandlabor – Goethe Inst. Wohnen
 
 
 
Læsning af forskellige teksttyper om enkelt nært emne, kunne udveksle information om forskellige boligforhold.
Eleven har viden om sætningsopbygning.
Kopiark.
Grammatiske øvelser: ordklasser og flere opg. med verber.
Noteret 10 nøgleord til temaet fra alle tre ordklasser. Dan sætninger hermed.
Skriv en tekst i jeg-form.
Aktuelle *Themen
Multikultur s. 44 Logo 1,3 ns.
 
 
Mediengebrauch unter Jugendlichen: s. 34, Logo
Mobbing im Internet, s. 40, Logo 1,2 ns.
 
Tyskfaget.dk: TV-shows, Eurovision Songcontest 1 ns
Ein bischen Frieden – songtext – 1ns
 
Warum bist du Jesusfreak, Super9, 1,3 ns.
 
Du bist dran: Was machst du mit deinem Müll 1,5 ns
Deutschlandlabor, Goethe Inst. Müll
 
Knallhart - Film
 
 
Kulturforståelse, kulturmøde.
Beskrive tysk kultur og levevis.
Kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner.
Kan skrive i et enkelt sprog.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopiark: Regelmæssige og uregelmæssige verber i forskellige tider.
Kasus og ordstilling.
 
 
 
 
 
 
Vi synger sangen ved morgensang.
 
 
 
 
Opgaver til teksten.
 
Fremlæggelse: Was mache ich mit meinem Müll?
 
 
 
Opgaver til filmen
Deutsche Musik
Nena – 99 Luftballons tekst og musikvideo 1 ns.
Christina Stürmer Biografie -2 ns
Engel Fliegen Einsam – Christina Stürmer - musikvideo
 
Tyskfaget.dk: Die Deutsche Musik Szene 2 ns
Deutschlandlabor, Goethe -Musik
 
Mein Musikidol – tyskfaget.dk
 
Die neue Deutsche Welle- artikel -http://www.dw.com/de/neue-deutsche-welle-als-popmusik-deutsch-lernte/a-16940793
 
Musik og tekster. Indblik i tysk musik.
Kopiark: Skriftlige opgaver og oversættelser.
 
Fremlæg om et tysk band/kunstner.
 
 
Deutschland und andere Deutsch-sprachige Länder.
 
Die Haubtstadt tekst fra tyskfaget.dk (1,2ns) -om Wien
 
Die Schweiz
Tim Taube, tyskfaget.dk, 1 ns
 
Berns Sehenwürdigkeiten - tyskfaget .dk
 
 
Einführung über Das geteilte Deutschland – tyskfaget.dk - aktiviteter
 
Der Bau der Mauer, Tyskfaget.dk 2,1 ns.
 
Das Leben in der DDR, tyskfaget.dk
 
Good bye Lenin, Film
 
Das Leben der Anderen - Film
 
Napola – film
Manuskript 2 ns
Kan beskrive tysktalende landes kultur og levevis, sammenligne med danske forhold.
Personlige stedord i nom, akk og dativ.
Forholdsord.
 
 
 
 
Spørgsmål og opgaver på tyskfaget.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse opgaver til filmene.
Opsamling til mundtlig eksamen samt grammatisk kursus
Eleven kan støtte andre i deres brug af strategier til løsning af kommunikationsproblemer.
Eleven kan tilpasse en sproglig fremlæggelse efter formål og modtager.
Eleven har viden om planlægning og revision af mundtlige fremlæggelser
Individuelle fremlæggelser.
 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes