Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 9.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: FR

Årsplan 9. Klasse Dansk
 
Generelt om afgangsprøverne:
Tekstopgivelser:
Fra prøvevejledningen:
Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi og drama samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der indenfor multimodale og æstetiske tekster forskellige eksempler på anden fiktion og forskellige eksempler på anden ikke-fiktion.
 
Følgende kanonforfattere vil være repræsenteret i de samlede tekstopgivelser.  
 
- Adam Oehlenschläger  
- Herman Bang
- Henrik Pontoppidan
 
Oversigt over danskfaglige forløb samt andre aktiviteter hele skoleåret:
 • Forløb 1: Uge 32-40: Moderne ungdomslitteratur inklusiv hovedværk 1: Komatøs.
 
 • Uge 41: Fordybelsesuge: Forberedelse af skolerejse til Rom.
 
 • Uge 42: Efterårsferie
 
 • Uge 43: Skolerejse til Rom med FR+MN+CB.
 
 • Uge 44: Skriftlige terminsprøver.
 
 • Forløb 2: Uge 45+46: Forberedelse af projektopgave + forløb om Jesper Wung-Sung: Kopierne
 
 • Uge 47: Fordybelsesuge: Projektuge (projektopgave).
 
 • Uge 48-51: Forfatterskab: Jesper Wung-Sung inklusiv hovedværksopgave.
 
 • Forløb 3: Uge 1: Romantikken
 
 • Uge 2: Mundtlige terminsprøver (ikke dansk / ikke engelsk).
 
 • Uge 3-5: Romantikken fortsættes.
 
 • Forløb 4: Uge 6: Novellegenren
 
 • Uge 7: Vinterferie
 
 • Uge 8: Novellegenren
 
 • Forløb 5: Uge 9: Det moderne gennembrud
 
 • Uge 10: Fordybelsesuge: Trivsel.
 
 • Uge 11+12: Det moderne gennembrud fortsættes
 
 • Uge 13: Påskeferie
 
 • Den 3. april: Alle trækker fordybelsesområde forud for den mundtlige prøve og fordybelsesperioden er dermed begyndt.
 
 • Uge 14-tirsdag uge 22: Fordybelsesperiode: Alle dansktimer bruges på at eleverne arbejder med det fordybelsesområde de har trukket, finder analysetekst (prøveoplæg) og udarbejder synopsis.
 
 • Cirka i løbet af uge: 20-21: Synopsis og prøveoplæg til den mundtlige prøve afleveres til FR (den endelige dato afhænger af eksamensplanen).
Hovedværker (Minimum 3 fiktive hovedværker opgives til den mundtlige prøve. Det 3. fiktive hovedværk kan jf. prøvebekendtgørelsen eksempelvis være en film):
 
 1. Ronnie Andersen: Komatøs.
 
 1. Jesper Wung-Sung: Kopierne.
 
 1. Spillefilm: Michael Noer: Nordvest, 2013, 91 min, Nordisk Film Production.
 
Periode:
 
Forløbsbeskrivelse:
Uge 32-40
 
(63 lektioner)
 
Genrer anvendt i forløbet:
 
 • Skønlitterær roman (hovedværk 1).
 • Kortprosa.
 • Novelle.
 • Lyrik: Digt.
 • Spillefilm.
Udsatte unge: Moderne ungdomslitteratur inklusiv komatøs:
 
Det overordnede tema for forløbet er: Udsatte unge.
Dette forløb handler om moderne ungdomslitteratur. Forløbet er hovedsageligt baseret på kapitel 1 i Fandango samt det første ud af tre hovedværker, som eleverne skal læse i løbet af skoleåret. Eleverne kommer også til at se spillefilmen: Nordvest i løbet af forløbet.
 
Hovedværket er: Komatøs af Ronnie Andersen.
 
I forløbet kommer eleverne til at arbejde med følgende genrer:
 
 • En skønlitterær roman.
 • Kortprosa.
 • Novelle.
 • Lyrik: Digt.
 • Spillefilm.
 
Følgende tekster/værker vil indgå i forløbet:
 
 • Ronnie Andersen: Komatøs (Roman/hovedværk 1) (Ankomst SKL: D. 28-08-17. Aflevering d. 2-10-17).
 
 • Bent Haller: Besøget (kortprosa/0,7 n.s.)
 
 • Sanne Munk Jensen: Pax (novelle/14,8 n.s.)
 
 • Søren Ulrik Thomsen: Ode til regnen (lyrik: digt/0,4 n.s.)
 
 • Fagtekst om genren: Lyrik: Vild med dansk 9, s. 79-83 (0,8 n.s.)
 
 • Spillefilm: Michael Noer: Nordvest, 2013, 91 min.
 
Uge 41
 
 
Fordybelsesuge:
Forberedelse af studieturen til Rom.
Klassen skal blandt andet arbejde med Roms historie og forberedelse af gruppe-oplæg om nogle af de seværdigheder vi skal se.
Uge 42:
 
 
Efterårsferie
 
 
 
 
 
 
 
Uge 43:
 
Skolerejse til Rom med FR+MN+CB. Program for ugen følger J J
 
Uge 44:
 
Terminsprøver: Skriftlige prøver
Uge 45+46
 
(14 lektioner)
 
 
Forberedelse af projektopgave + Jesper Wung-Sung ”Kopierne”
 
Udlevering af:
- Romanen: ”Kopierne” (Ankomst SKL D. 13-11-17. Aflevering d. 4-12-17).
- Læselektie-plan.
- Skabelon til hovedværksopgave (= analyse af Kopierne).
 
Uge 47:
 
Fordybelsesuge: Projektopgave/projektuge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 48-51
 
(25 lektioner)
 
Genrer anvendt i forløbet:
 
- Skønlitterær roman: d. 9/11 til 4/12.
- Kortprosa.
- Spillefilm.
- Novelle.
 
 
Forfatterskab: Jesper Wung-Sung: Kopierne samt Fandango kapitel 3.
 
Eleverne arbejder fortsat med Kopierne.
 
Arbejdsformer i forløbet:
- Romanen læses og eleverne arbejder løbende med opgaver til de enkelte kapitler og romanen som helhed. Der arbejdes også med 3 supplerende tekster af Jesper Wung-Sung.
                                                                   
- Der laves fremlæggelser i grupper baseret på forfatter og roman.
 
Hovedværksopgave:
Eleverne udarbejder en større skriftlig opgave (3-5 sider af 2600 anslag pr. side) baseret på romanen. Opgavens genre bestemmes af eleverne ud fra følgende genrer:
 • Boganmeldelse.
 • Komparativ analyse (kan værket relateres til eksempelvis anden film eller litteratur?)
 • Analyse baseret på forfatter/forfatterskab.
 • Generel danskfaglig analyse
(eksempelvis: resume, tema, budskab, personkarakteristik, særlige citater, forfatter etc.).
Deadline: Mandag d. 4/12-18.
Denne dag afleveres romanen ”Kopierne” også !
 
Følgende tekster/værker vil indgå i forløbet:
 
 • Roman: Hovedværk 2: Jesper Wung-Sung: ”Kopierne”.
 
 • Kortprosa: Jesper Wung-Sung: ”Hot & Not” (Fandango 0,5  n. s.).
 
 • Novelle: Jesper Wung-Sung: ”Sidste Dag” (Fandango 8,5 n.s.)
 
 • Novelle: Jesper Wung-Sung: ”Blære Christofers dødsdømte champione-racercykel” (Fandango 8,5 n.s.)
 
 • Kortprosa: Jesper Wung-Sung: ”Natalie X”  (Fandango 1,7 n.s.).
 
 • Kortprosa: Jesper Wung-Sung: ”Vi er streger i luften” (Fandango 2 n.s.).
 
Uge 1:
 
(3 lektioner)
 
Genrer anvendt i forløbet:
 
- Fagtekst.
- Folkevise.
- Kunsteventyr.
- Lyrik: Digt, sang.
Romantikken
 
I dette forløb skal klassen arbejde med den litteraturhistoriske periode: Romantikken. I arbejdet med perioden bliver eleverne præsenteret for forskellige genrer skrevet i perioden samt faglitterære tekster om perioden.
 
Klassen kommer primært til at arbejde med bogen: Guld og grønne skove.
 
Følgende tekster/genre vil indgå i forløbet:
 
Fra materialet Guld og grønne skove:
 
- Romantik s. 2, Fagtekst, (0,6 n.s.).
 
- Hjerte og smerte s. 4, Fagtekst, (1,1 n.s.).
 
- Agnete og Havmanden s. 5-7, Folkevise, (2,6 n.s.).
 
- Folkets eventyr s. 12, Fagtekst, (0,9 n.s.).
 
- H. C. Andersen: Klods-Hans s. 14-18, Kunsteventyr, (4,4 n.s.).
 
- Klotte-Hans s. 20-21, Folkeeventyr, (2,4 n.s.).
 
- Da himlen var på jorden s. 23-25, Fagteskt, (1,6 n.s.).   
 
- Adam Oehlenschläger: Guldhornene s.26-29, 1802, Lyrik, Digt (2,1 n.s.).
 
- Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land s. 38, 1819, Lyrik, Fædrelandssang (0,4 n.s.).
 
- Harmonien s. 45-48, Fagtekst, (4,2 n.s.).
 
Uge 2:
 
Mundtlige terminsprøver:
 
- Ikke dansk. Ikke engelsk.
 
 
 
Uge 3-5
 
(21 lektioner)
Romantikken fortsat
 
Forløb fra uge 1 fortsættes.
 
Uge 6+8
 
(14 lektioner)
 
Uge 7: Vinterferie
 
 
Genrer anvendt i forløbet:
 
- Novellegenren.
 
- Fagtekst.
Novellegenren
 
Klassen arbejder med novellegenrens genretræk med udgangspunkt i et udvalg af nyere noveller.
 
Forløbet er kort og fungerer primært som repetition af novellegenren baseret på det genrearbejde eleverne allerede har lavet i 7. og 8. Klasse.
 
Følgende tekster vil indgå i forløbet:
 
- Kompendium fra: Dansk i dybden – Den nye ungdomsnovelle, Gyldendal, 2010: Den nye ungdomsnovelle, Fagtekst, (3,8 n.s.):
 
 • Den nye ungdomsnovelle – fokus på situation og person
 • Baggrunden
 • Sted
 • Titel og åbning
 • Slutning
 • Fortæller
 • Sprog
 • Intertekst
 
- Helle Helle: På et tidspunkt i foråret, 1996, Nordlys 3 (7,2 n.s.).
 
- Nina Foighel: Tasketyven, 1996, Nordlys 3 (10,3 n.s.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 9+11+12
 
(21 lektioner)
 
Uge 10: Fordybelsesuge: Temaet er trivsel.
 
Genrer anvendt i forløbet:
 
- Fagtekst
 
- Novelle
 
Det moderne gennembrud (ca. 1870-ca. 1890)
 
Dette forløb handler om den litteraturhistoriske periode: Det moderne gennembrud. Eleverne skal læse såvel faglitterære som skønlitterære tekster om og fra perioden.
 
Følgende tekste vil indgå i forløbet:
 
Fra Fandango 9 – Vinkler på dansk:
 
- Det moderne gennembrud, Fagtekst, (0,9 n.s.).
 
- Herman Bang, Fagtekst, (0,9 n.s.).
 
Fra dansk.gyldendal.dk:
 
- Johannes Fibiger: Det moderne gennembrud, Fagtekst, (1,9 n.s.).
 
- Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød, Novelle, (7,6 n.s.).
 
Uge 13:
 
Påskeferie
 
 
 
Tirsdag d. 3 april
 
Alle skal trække fordybelsesområde forud for prøven i mundtlig dansk (og prøven i naturfag).
 
Jeg oplyser dato/tidspunkt for spørgetime. Spørgetimen er efter sidste skoledag.
 
Uge 14 - tirsdag i uge: 21
 
(ca. 40 lektioner)
Forberedelse af afgangsprøven i mundtlig dansk:
 
Alle lektioner bruges til følgende:
 
 • Læse op på tekster indenfor det fordybelsesområde man har trukket.
 
 • Finde analysetekst.
 
 • Udarbejde analyse, fortolkning og synopsis.
 
Deadline for aflevering af synopsis og analysetekst bliver før sidste skoledag afhængig af eksamensplanen.
 
Uge 18+19:
 
Skriftlige afgangsprøver.
Dansk:
 • Retstavning (diktat)
 • Læsning
 • Skriftlig fremstilling (stil)
 
Onsdag d. 30 maj
 
Sidste skoledag J
Uge 22-25:
 
Mundtlige afgangsprøver
D. 27. + d. 28. + d. 29. juni:
 
 
 
D. 28. juni:
 
Klasselærerdage: Oprydning og rengøring af klasseværelset. Klasseværelset samt skabe tømmes.
 
Afslutning i Salen kl. 17-18. Afslutningsmiddag på skolen for elever og forældre kl. 18.30-??
 
 
 
 
 
Kort om tekstopgivelserne:
 
Cirka følgende antal normalsider opgives til den mundtlige prøve:
 
87 normalsider
 
De præcise tekstopgivelser (titler, normalsideangivelser med mere) offentliggøres senest d. 2. april 2018, det vil sige dagen før klassen skal trække fordybelsesområde.
Tekstopgivelserne danner udgangspunkt for den mundtlige afgangsprøve.
Der skal opgives mellem 80 og 100 normalsider til den mundtlige afgangsprøve i dansk samt tre større fiktive værker (hovedværker).
 
Følgende 3 hovedværker opgives også. Hovedværkerne tæller ikke med i normalsideangivelsen:
 
 1. Skønlitterær roman: Ronnie Andersen: Komatøs.
 
 1. Skønlitterær roman: Jesper Wung-Sung: Kopierne.
 
 1. Spillefilm: Michael Noer: Nordvest, 2013, 91 min, Nordisk Film Production.