Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 9.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: FR

 
Årsplan for engelsk i 9. Klasse 2017-2018
Kort om faget engelsk i 9. Klasse:
Vi vil i løbet af året arbejde med de fire klassiske discipliner inden for sprogundervisningen:
 1. det talte sprog
2. lytte
3. skrive
4. læse
Fagplanen for faget engelsk beskriver at den mundtlige del består af det talte sprog, mens lytte, læse og skrivefærdigheder hører under den skriftlige del, forstået på den måde, at hvis skriftlig engelsk bliver udtrukket til afgangsprøven, vil disse tre discipliner høre under den skriftlige del.
Til træning af disse færdigheder bruges gennem hele skoleåret materialer, der er målrettet disse discipliner og som ligger tæt op ad den prøveform, eleverne evt. vil blive præsenteret for til en skriftlig afgangsprøve.
 
Mål for undervisningen:
I det mundtlige arbejde vil undervisningen sigte mod at eleverne:
 
- lærer at forstå talt og skrevet engelsk i forskellige genrer
- træne eleverne i at udtrykke egne meninger
- træne eleverne i diskussion af kendte emner
- eleverne tilegner sig et klart og varieret sprog
- eleverne udvikler deres sproglige forståelse og opmærksomhed
- eleverne behersker relevante grammatiske færdigheder
 
I det daglige vil eleverne arbejde med skriftligt engelsk for at:
- tilegne sig grammatisk korrekthed
- træne og udvikle skriftlig udtryksevne
- lære at udtrykke sig på et entydigt og forståeligt engelsk
- træne varieret sprogbrug
 
 
Den daglige undervisning og afgangsprøven
Vi vil arbejde med nedenstående forløb, således at vi gennem hele skoleåret har arbejdet med fem topics ud fra hvilke eleverne senere vælger deres fordybelsesområde, som danner grundlag for eksamensspørgsmålene og elevernes outline.
 
Elevernes outline er en kort disposition over et selvvalgt emne indenfor årets pensum, som de vil fortælle om til den mundtlige afgangsprøve.
 
Til den mundtlige afgangsprøve trækker eleverne også et spørgsmål indenfor et af de emner de ikke har skrevet outline indenfor og dette spørgsmål er et oplæg til diskussion i anden halvdel af den mundtlige eksamination. Begge dele af eksaminationen vægter lige meget i den endelige bedømmelse.
 
Som pensum til den mundtlige afgangsprøve skal der samlet set opgives mellem 30-40 normalsider, som alle vil være gennemgået i løbet af skoleåret.
 
 
Emner der gennemgås i løbet af skoleåret:
n.s. = normalsider
 
1) Let’s Talk Canada and other English-speaking countries   33-36 = 4 uger (7,1 n.s.)
 
2) Sport and Health    37-40 = 4 uger (7 n.s.)
 
3) Racism and Minorities     45-48 = 5 uger (7,1 n.s.)
 
4) Crime and Punishment   48-3 = 5 uger (12,3 n.s.)
 
5) The Vietnam War (bla. Happy no. 3)   4-9 = 5 uger (1,8 n.s.) + eleverne laver egen research om emnet.
 
Antal normalsider i pensum i alt (opgives til censor) = 35,3 n.s.
 
Marts-April:
Eleverne vælger selv hvilket emne de vil skrive outline indenfor og går i gang med skriveprocessen under vejledning.
 
 
 
 
 
 
 
Periode:
 
 
Forløbsbeskrivelse:
 
Materialer:
 
Uge 33-36
 
(16 lektioner)
 
 
Let’s Talk Canada and other English-speaking countries
 
I dette forløb arbejder klassen primært med Canada.
Eleverne kommer til at arbejde med landets særlige kendetegn og samfundsstruktur samt med at kunne perspektivere disse samfundsforhold til forholdene i andre engelsktalende lande.
 
 
Tekster fra: Happy no. 3 Textbook:
 
- The Bear Truth (2 n.s.)
 
- What Makes Toronto Special? (3 n.s.)
 
- The Royal Canadian Mounted Police (2,1 n.s.)
 
 
Uge 37-40
 
(16 lektioner)
 
 
Sport and Health
 
I dette forløb arbejder vi med tekster om forskellige sportsgrene så som: rugby og basketball.
 
Samt med spørgsmålet: hvad vil det sige at have en aktiv livsstil?
 
 
Tekster fra: Crossroads 9-Text (kopier udleveres):
 
- The Academy (2 n.s.)
 
- Rugby (2 n.s.)
 
- Basketball (1,5 n.s.)
 
- Into the Deep Blue Sea (1,5 n.s.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 41
 
 
Fordybelsesuge:
 
Forberedelse af studieturen til Rom.
 
Fredag:
TRIM-Dag: Motionsdag.
 
 
-
 
 
Uge 42
 
Uge 43
 
Uge 44
 
 
Efterårsferie
 
Studietur til Rom.
 
Terminsprøver (skriftlige).
 
 
 
 
 
 
 
Uge 45-48
 
(12 lektioner)
 
Uge 47:
Fordybelsesuge – Projektopgave
 
Racism and minorities
 
Klassen skal arbejde med racisme primært racisme i USA. I forløbet kommer vi blandt andet til at arbejde med:
- L.A. Riots
- Martin Luther King
Og
- Ku Klux Klan
 
I forløbet bruges materiale fra engelskfaget.dk 9. Klasse.
 
 
Tekster fra engelskfaget.dk (Clio):
 
- Racism in the USA (1,4 n.s.) + 2 korte videoklip om racism.
 
- Los Angeles Riots + videoklip om resultatet af LA Riots (1,4 n.s.)
 
- Martin Luther King + videoklip om hvordan King ændrede sin kendte I Have a Dream-Speech (1,4 n.s.)
 
- Racial Segregation + videoklip (1,4 n.s.)
 
- Ku Klux Klan (1,5 n.s.)
 
 
Uge 47
 
 
Fordybelsesuge: Projektopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 49-3
 
(16 lektioner)
 
Uge 2:
Mundtlige terminsprøver
(Ikke engelsk)
 
Crime and Punishment
 
I dette forløb arbejder vi med kriminalitet og straf.
 
I forløbet læser eleverne tekster der lægger op til overvejelser over om fængselsstraffe er de bedste straffe?
 
 
Tekster fra Crossroads 9-Text (kopier udleveres):
 
- Restorative Justice (5,3 n.s.)
 
- Barrister (2,1 n.s.)
 
- Punishment (1,1 n.s.)
 
- A Hanging (3,8 n.s.)
 
 
- YouTube-filmen: "Why We Need Restorative Justice in Schools".
 
 
Uge 2
 
 
Mundtlige terminsprøver.
(Ikke engelsk)
 
 
 
Uge 4-9
 
(15 lektioner)
 
Uge 10:
Fordybelsesuge temaet er: Trivsel
 
The Vietnam War
 
I forløbet skal eleverne primært selv lave research om Vietnamkrigen og på skift fremlægge deres viden for klassen.
 
I slutningen af forløbet ser vi filmen Forrest Gump med henblik på at perspektivere filmen til elevernes viden om Vietnamkrigen.
 
 
 
 
Tekst fra Happy no. 3 Textbook:
 
- The Vietnam War (1,8 n.s.)
 
Film:
 
- Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)
 
 
Marts - April
 
 
 
Forberedelse af den mundtlige afgangsprøve
 
Eleverne vælger hvilket af de gennemgåede emner de vil skrive outline indenfor og går i gang med skriveprocessen under vejledning.
 
I denne proces kommer eleverne også til at øve deres outline-presentation samt repetere pensum.
 
 
 
Maj
 
 
Skriftlig afgangsprøve (engelsk er en ”udtrækningsprøve”).
 
 
Sidste skoledag onsdag d. 30/5-2018
 
 
 
Juni
 
 
Mundtlig afgangsprøve.
 
 
Der opgives minimum 5 eksempler på æstetiske eller multimodale tekster:
  1. Forrest Gump (spillefilm)
  2. YouTube-filmen: "Why We Need Restorative Justice in Schools".
  3. Los Angeles Riots (1,4 n.s.) + videoklip om resultatet af Los Angeles Riots Engelskfaget.dk (Clio):
  4. North America - US - Rodney King Riots - 19920430 - Los Angeles - National Guard arrives”.
  5. Racial Segregation + videoklip (1,4 n.s.): Engelskfaget.dk (Clio)
  6. Martin Luther King + videoklip om hvordan King ændrede sin kendte I Have a Dream-Speech (1,4 n.s.): Engelskfaget.dk (Clio). Titel: How Martin Luther King Went Off Script in I Have a Dream”.
 
Med venlig hilsen,
Frederik