Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 9.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: JP

Mål for undervisningen

At eleverne opnår en viden om historiske perioder og begivenheder der giver dem en forståelse af Danmark og verdens udvikling i store træk. At eleverne forstår, at historisk viden er en forudsætning for at forstå nutiden. At eleverne formår at arbejde kildekritisk. At eleverne opnår en kronologisk historie forståelse.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Vekselvirkning mellem individ og gruppearbejde. Eleverne skal bevidstgøres om medansvar for den fælles læring der forgår i en given undervisningssituation. Der ville være forskellige mål med forløbne. Eksempelvis fremlægninger, tests og skriftlige afleveringer.

Fælles undervisningsforløb

Perioden der dækkes vil primært være fra 1900 og frem. Der vil dog løbende trækkes parallel til tidligere begivenheder og perioder. Emner: Danmark besat/II Verdenskrig Den kolde krig Israel og Palæstina / Konflikten uden ende Afrika / Europas nabo En hel verden / Terrorisme og menneskerettigheder Eksamensforberedelse og repetition

Socialisering

Øget medansvar for egen læring Arbejde med gruppearbejdets kvalitet

Status og evalueringsformer

Løbende tests og præsentationer fra eleverne.

Andet

Primære materialer vil være bogen ”Historie 9” af Grubb, U. et al, ”Historie 8” af Hansen, O. et al og historiefaget.dk. Der vil derudover blive suppleret med film, artikler og andre hjemmesider.