Sankt Knud Lavard skole

image

Årsplaner

Klasser: 9.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: JP

Mål for undervisningen

At præsentere eleverne for dele af kristendommens historie, samt give dem indblik i andre store religioner som Islam og Jødedommen. Endvidere arbejdes der også med spørgsmål om religion og etik. Der er i løbet af året 40 lektioner, heraf vil ca. halvdelen bruges på kirkegang og der resterer derfor ca. 20 lektioner.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Oplæg samt vekselvirkning mellem individ og gruppearbejde.

Fælles undervisningsforløb

1. halvår: Fra konflikt til fællesskab (10 lektioner) I anledningen af 500-års jubilæet for Martin Luthers 95 teser, arbejder vi med forløbet ”Fra konflikt til fællesskab. I forløbet lærer vi mere om Martin Luther, Reformationen samt hvor Folkekirken og den katolske kirke står i dag – Ligheder og forskelle. Under forløbet vil vi se filmen ”Luther” fra 2003 og eleverne vil deltage i en økumenisk festmesse i Roskilde domkirke 2. halvår: Troens træ (4-6 lektioner) Undervisningsmaterialet der sammenholder Islam, Kristendommen og Jødedommen og ser på hvad der adskiller de tre religioner, og hvad de har til fælles. Filosofiens historie (6-8 lektioner) Forløb hvor eleverne skal arbejde med filosofi i historiske og mere moderne sammenhænge. Det berører emner som: Kastesystem versus næstekærlighed, Martin Luther og de gode gerninger, Organdonation og etik, Religion og abort, Tro eller ikke tro.

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet