Sankt Knud Lavard skole

image

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
 
 
 
 
 
Samlet elevtal pr. 05-09-2017: 190   
39 % af skolens elever er katolikker
 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Vi tilstræber max. 22 elever i hver klasse.

Karaktergennemsnit

Gennemsnitskarakterer - se ministeriets hjemmeside - karaktererne er altid et år bagud!Skriftlig eksamen: 2016

 • Dansk stil (18 elever): 7,4
 • Retskrivning (18 elever): 8,7 
 • Læsning (18 elever): 8,4
 • Matematik - Problemregning (18 elever): 9,9
 • Matematik - Færdighedsregning (17 elever): 10,5

 •  

 

 • Mundtlig eksamen: 2016
 •  
 • Dansk (18 elever): 10,1
 • Historie (18 elever): 8,7
 • Engelsk (18 elever): 10,2
 • Biologi (18 elever): 10,1
 • Fysik/kemi ( 18 elever): 9,1

 

     Skriftlig eksamen: 2017

 • Dansk stil 
 • Retskrivning 
 • Læsning 
 • Matematik - Problemregning 
 • Matematik - Færdighedsregning 
 • Mundtlig eksamen: 2017
 • Dansk : 
 • Tysk 
 • Engelsk 
 • Naturfaglig prøve  
 • Fysik/kemi 

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

Computere

Skolen stiller pc til rådighed fra 0.- 5. kl.
Fra 6. kl. medbringer eleverne selv PC.

 
 
 

Antal lærere

Årsværk:

Pr. 05.09-2017: 14,7