Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
 
 
 
 
 
Samlet elevtal pr. 05-09-2018: 185   
39 % af skolens elever er katolikker
 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Vi tilstræber max. 22 elever i hver klasse.

Karaktergennemsnit

Undervisningsministeriet - Styrelsen for It og Læring - Center for Data og Analyse

KARAKTERFORDELING

Afgangsprøver  2018

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

 

 

 

Antal elever pr. pc

Computere

Skolen stiller pc til rådighed fra 0.- 5. kl.
Fra 6. kl. medbringer eleverne selv PC.

 
 
 

Antal lærere

Årsværk:

Pr. 05.09-2018: 14,8