Sankt Knud Lavard privatskoles 

undervisning og dagligdag

 

 

Skt. Knud Lavard privatskole tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse i et spor. Skolen tilstræber et elevtal i hver klasse på 20 - 22 elever. Skt. Knud Lavard privatskole fører eleverne frem til 9. klasses afgangsprøve, hvor vi hvert år oplever fine resultater.

 

Alle dage starter med morgensang efter 1. lektion, hvor vi samles og beder morgenbøn og synger en sang eller en salme og får vigtige meddelelser og spændende nyt fra de forskellige klasser.

 

 

Da vi lægger vægt på fremmedsprogsundervisningen, begynder vi allerede fra 1. klasse med engelsk. Det nye sprog indlæres ved hjælp af rim, remser, alfabet- lege, tal, farver, rollespil og meget andet.De små elevers umiddelbare glæde ved at lære og lege bruges i 

sprogundervisningen. 2. fremmedsprog, tysk, starter i 5. klasse.

 

Kreativitet

 

Også kreative fag og musiske aktiviteter har høj status på skolen. Vi samler hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, drama og billedkunst i det, vi kalder P-fag. P-fag er på skemaet i hele skoleforløbet fra 1. til og med 8. klasse. I de små klasser tilbyder vi en ugentlig time, hvor anskuelse og fortælling er i centrum. Den time kalder vi for stjernetime / stjernestund.

 

Foruden de ugentlige musiktimer,

har eleverne fra 3.- 7. klasse tilbud om en fælles musiktime, der munder

ud i et fælles musikprojekt, ofte en musical, som bliver opført for hele skolen. Hvert år opfører 8. klasse årets skolekomedie i skolens gymnastiksal. Overskud for entré bliver brugt til lejrskolen i 9. klasse.

 

Kristendomskundskab

 

Eleverne har to ugentlige timer i kristendomskundskab. Forældrene vælger om eleverne skal følge den katolske eller protestantiske undervisning. Som en del af skolens hverdag indgår kirkeåret med faste gudstjenester. Familierne vælger om barnet skal til katolsk eller protestantisk gudstjeneste.

 

Skole- hjem samarbejde

 

Skt. Knud Lavard privatskole afholder regelmæssigt forældremøder og to årlige forældrekonsultationer.

Hver klasse har en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne mødes jævnligt i forældrerådet.

Vi lægger vægt på et positivt og aktivt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at hjemmet bakker op om skolens linje.

 

Vi forventer bl.a.:

 

    •    at børnene møder veloplagte til tiden

    •    at der bliver sat tid af til hjemmearbejde

    •    at forældre møder op til skolens arrangementer