Velkommen til Sankt Knud Lavard Skoles hjemmeside!

 

På hjemmesiden kan du hente nogle grundoplysninger, men den bedste information får du ved at kontakte skolen på

tlf. 45 87 62 40 og få en informationssamtale med skoleleder Christa Bonde.

 

 

Kort fortalt om vores skole:

 

Vi er en af Danmarks 22 katolske skoler beliggende midt i Kgs. Lyngby.

Vi er en lille skole med et spor, altså en klasse på hvert trin, med max 22 børn i klassen. Skolen fører eleverne frem til 9. klasses afgangsprøve,

hvor vi hvert år opnår gode resultater.

 

Faglighed, omsorg og trivsel er vigtige fokuspunkter hos os.

 

På skolens fag-timeplan fremgår det, at vi vægter fagene højt, derfor har børnene et fast skema og mange undervisningstimer. F.eks. har vi en lang tradition med engelsk fra 1. klasse. Det er ligeledes vigtigt for os, at børnene udvikler deres kreativitet. Derfor samler vi billedkunst, hjemkundskab, håndarbejde, it og sløjd i det fag vi kalder P -fag, som vi har fra 1.-9. klasse.

 

* Foruden de egentlige musiktimer, har vi et kor-og musikhold fra 3.-6. klasse, som hvert år optræder med en musical. 8. klasse står fast for skolekomedien. Vi har to ugentlige kristendomstimer, hvor de katolske

levere bliver undervist for sig. Skolens øvrige elever undervises ud fra den danske folkekirkes ståsted.

Man skal ikke være døbt - eller religiøst aktiv for at gå på skolen, men være åben overfor, at det er en kristen skole og deltage i skolens kristne aktiviteter.

 

* Skolen er karakteriseret ved en tryg atmosfære, hvor alle kender alle og man drager omsorg for hinanden. De store elever tager sig af de små, og vi har tante- onkel-ordning som betyder, at 5. klasse hvert år tager imod de nye

børnehaveklassebørn.

 

*Skolen har stor rummelighed og åbenhed overfor børn med vidt forskellig baggrund. Vi har bredde i fagligheden og oplever, at børn som ikke finder sig til rette på de skoler, de kommer fra, i langt de flest tilfælde finder sig til

rette hos os.