På denne side kan man hente oplysninger, der henvender sig til skolens katolske elever og deres familier. Her er fotos fra arrangementer, oplysning om undervisning og mulighed for tilmelding til Første Kommunions undervisning, Firmelsens Sakramente mv. Desuden er der link til andre katolske hjemmesider.

På Sankt Knud Lavard privatskole er 1/3 af skolens elever katolikker. De seneste år og nu har antallet af katolske elever ligget på ca. 40 procent. Vi lægger vægt på, at skolens katolske elever får en målrettet katolsk undervisning, som bygger på fire pinde: Tro – bøn – fællesskab – viden.

2 gange om ugen har alle elever på skolen kristendom. I disse timer er undervisningen delt, så katolske elever og de øvrige elever undervises hver for sig. Den katolske undervisning starter med en bøn, Fader Vor og Hil dig Maria, og handler om formidling af viden og kirkens lære.

Under læseplanen - kan der hentes flere informationer om undervisningen på de enkelte klassetrin. Vi lægger vægt på, at børnene skal danne et fællesskab, og at de føler, at de er en del af en stor kirke. Hver anden fredag går vi til messe i Sankt Knud Lavard kirke. Ca. hvert andet år tager vi børnene fra 1.-6. kl. med på en retræte, og 7.-9. klasse på en valfart.

Under fotoalbum kan man se billeder fra de forskellige ture vi har været på. Retræte giver os mulighed for at opleve et stærkere fællesskab med bøn, ligesom børnene har mulighed for at være sammen som en stor gruppe.

De ældste elevers valfart går til et kloster, hvor de får mulighed for at deltage i søstrenes tidebønner. Vi besøger flere klostre undervejs. En sådan tur giver tid til eftertanke, ro og tid til at drøfte store eksistentielle spørgsmål. Informationer om særlige arrangementer, der kan have de katolske familiers interesse, vil ligeledes være at finde på siden.

 

 I løbet af børnenes skoletiden modtager de i reglen tre sakramenter:

 

Skriftemålet, Den første Hellige Kommunion og Firmelsens Sakramente.

De 2 første sakramenter modtager de fleste i foråret 2. klasse - eventuelt 3. klasse. Firmelsens sakramente vælger mange at modtage i 8. klasse.

Sakramenterne modtager man i reglen i egen sognekirke. Det er dog muligt at modtage sakramenterne hos pater Marcos i Sankt Knud Lavard Kirke.

På skolen underviser vi i sakramenterne, men det er vigtigt, at man melder barnet til sogneundervisningen, der lægger sig lige op til modtagelsen af sakramentet.

Her på skolen gør vi meget ud af at fejre, at børnene har modtaget et sakramente. Dette sker enten i forlængelse af den efterfølgende skolemesse eller i kristendomstimen.

I det omfang det er muligt, deltager en af lærerne ved messen, når der er tale om Den første Hellige Kommunion. Det er derfor vigtigt at vi får besked om, hvornår jeres barn skal modtage et sakramente.

Når børnene har været til deres første skriftemål, vil de efterfølgende hvert år i fasten få tilbud om at komme til skrifte i forbindelse med en skolemesse.

1. kommunionsundervisning i Sankt Knud Lavard kirke: Informationsmøde hvert år i august - se under www.sanktknudlavardkirke.dk

Firmandundervisning i Sankt Knud Lavard Kirke : Firmandundervisning 

http://www.katolsk.dk/